Przetarg 6364127 - Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6364127 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-23
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji kolekto
rów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr: 7/39 k.m. 62 i 1/11 k.m. (działka 1/11 została podzielona na działkę 1/12 i 1/13) 65 obręb Dz. Ligota, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Numer referencyjny: RZP/PN/146/18

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 zlokalizowanych na terenie działek nr: 7/39 k.m. 62 i 1/11 k.m. (działka 1/11 została podzielona na działkę 1/12 i 1/13) 65 obręb Dz. Ligota, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: Pakiet nr 1: Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C1, Pakiet nr 2: Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C2, Pakiet nr 3: Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C3, D1, D3, D4-1, D4-2, D4-3, Pakiet nr 4: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacja fotowoltaiczna oraz czerpnie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i dotyczy projektu „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” (umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0148/16-00 z dnia 28.02.2017 r.)


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Wykonanie instalacji wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania w budynku C3, D1, D3, D4-1, D4-2, D4-3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacja fotowoltaiczna oraz czerpnie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500264388-N-2018 z dnia: 2018-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-08, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-13, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500268281-N-2018 z dnia: 2018-11-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-13, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-19, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500272051-N-2018 z dnia: 2018-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-19, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-21, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500277424-N-2018 z dnia: 2018-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-21, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500282345-N-2018 z dnia: 2018-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500288570-N-2018 z dnia: 2018-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-11, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500292716-N-2018 z dnia: 2018-12-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-11, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500298977-N-2018 z dnia: 2018-12-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-04, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500305615-N-2018 z dnia: 2018-12-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-04, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-11, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540004069-N-2019 z dnia: 2019-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-11, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-15, godzina: 09:30,
branża Budowlana - obiekty, Ciepłownictwo i gaz, Wentylacja i klimatyzacja, Energia odnawialna (OZE)
podbranża obiekty użyteczności publicznej, instalacje grzewcze, instalacje, energia solarna
kody CPV 9331100, 9331200, 45310000, 45331000, 45331200, 45331210, 45331220, 45410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się