Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6317078 2018-10-09
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie serwisów internetowych NBP Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0133/DIT/18 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzyman...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6313892 2018-10-11
godz. 10:00
Lubelskie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opole Lubelskie” w poszczególnych częściach podanych poniżej: CZĘŚĆ I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330773 2018-10-15
godz. 08:30
Małopolskie DOSTARCZANIE AKCESORIÓW DO POMP INFUZYJNYCH WRAZ Z NAJMEM 40 SZTUK POMP INFUZYJNYCH Numer referencyjny: 322/ZP/2018 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331583 2018-10-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Numer referencyjny: 36/2018 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330390 2018-10-16
godz. 14:30
Mazowieckie opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont istniejących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6328329 2018-10-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury oraz spółką prawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6328520 2018-10-18
godz. 00:00
Śląskie Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Zapobieganie żółtaczce pokarmowej - Szczepienia przeciwko wirusowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332567 2018-10-18
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZP-74/2018 dostawę odczynników do elektroforezy białek, immunofiksacji i białka Bece-Jinesa z dzierżawą analizatora do ich wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332927 2018-10-18
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość oraz rzuty ich lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334515 2018-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Okresowe świadczenie usług Infolinii na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz dostarczenie oprogramowania dla Infolinii NFZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334832 2018-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie NT/20/2018 nabycie systemu precyzyjnego pozycjonowania składającego się z następujących elementów: 1. osi precyzyjnej o skoku 200 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6335763 2018-10-18
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Mycie ciśnieniowe elewacji budynków mieszkalnych w zasobach Sp-ni, w tym m.in. - budynek przy ulicy Witosa 9 w Olsztynie - elewacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341245 2018-10-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup, dostawę agregatu prądotwórczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6340239 2018-10-18
godz. 00:00
Lubelskie GKR.2151.14.33.2018 Dostawa materiałów w ramach modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Niezdów Zamówienie obejmuje dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339556 2018-10-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie usługi przewozu 40 uczestników 2-dniowego szkolenia w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6340353 2018-10-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Rewitalizacja istniejącego krzewostanu pomiędzy budynkami przy ul. Królewicza Kazimierza nr nr 3-15, 17-29.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344906 2018-10-18
godz. 00:00
Małopolskie OA.271.1.101.2018 wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z kruszywa kamiennego w Żuradzie na ul. Akacjowej oraz wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343848 2018-10-18
godz. 00:00
Śląskie Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie pomiaru 800 budynków oraz obiektów z nimi związanych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342068 2018-10-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń: Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminami Zaproszenie nr 49 1. Liczba uczestników: 1 osoba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6340798 2018-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli obiektów budowlanych: oczyszczalni ścieków w Łochowie, Stacji Uzdatniania Wody w Ostrówku, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341179 2018-10-18
godz. 00:00
Łódzkie POR-A-2251-27/18 Zakup wraz z dostawą sprzętu i akcesoriów komputerowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341246 2018-10-18
godz. 00:00
Podlaskie ZWiK 4501.3.24.2018 dostawę armatury wodociągowej, przepływomierzy, przetworników ciśnienia, modułów telemetrycznych GPRS wraz z i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341248 2018-10-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie ocieplenia komina wełną mineralną wraz z obiciem blachą ocynkowaną, powierzchnia ok. 15 m2. Koszty zakupu materiału - po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6341317 2018-10-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych i sprzętu audio-video (w tym montaż i szkolenie z obsługi monitora interak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342929 2018-10-18
godz. 00:00
Lubelskie DZPR.MO.2321. 54.2018 opracowanie graficzne i wydruk min. 200 szt. materiałów dydaktycznych dla nauczycieli podczas spotkań inform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343857 2018-10-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie nr 28b

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342176 2018-10-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa oraz montaż opon do samochodu ratownictwa chemicznego SCRch.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346120 2018-10-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa odczynników dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/29, 61-871 Poznań or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342242 2018-10-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345437 2018-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie TW.DPPS.141.347.2018 JG Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych przygotowujących do egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)