Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7442030 2020-11-10
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: 26.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7442030 2020-12-08
godz. 13:00
Podlaskie Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku Numer referencyjny: Znak sprawy: 26.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn CZĘŚĆ 1 Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534534 2021-01-27
godz. 10:50
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach Numer referencyjny: GPIZP.271.12.2020 Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912934 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie Projekt i przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych na terenie UCK w Katowicach przy ul. Medyków 14 Numer referencyjny: DZP/381/137B/2020 Przedmiotem umowy jest: a) wykonanie przez Wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887817 2021-05-06
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – ochronnej odzieży ratowniczej, odzieży roboczej,obuwia profilaktycznego, odzieży operacyjnej oraz obuwia operacyjnego w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7856740 2021-05-06
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8 - I etap Numer referencyjny: DIN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102666 2021-05-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7837561 2021-05-07
godz. 10:30
Podlaskie Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym ,,Tysiąclecia’’, al. 1000-lecia Państwa Polski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534534 2021-05-07
godz. 10:50
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach Numer referencyjny: GPIZP.271.12.2020 Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070384 2021-05-10
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO Acomex oraz oprogramowania do wizualizacji danych Numer referencyjny: D/44/2021 Dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteoro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066672 2021-05-10
godz. 09:00
Pomorskie GL/2885/SRM/224180/AG - Adsorbent związków siarki z benzyny lekkiej / Sulfur guard bed adsorbent

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067799 2021-05-10
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa leków Numer referencyjny: PN/1/2021 Toxinum botulinicum typum A – program lekowy nr B.28Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa toxinum botulinicum typum A. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8067841 2021-05-10
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Numer referencyjny: ZUK/PNE/1/2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070410 2021-05-10
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa: zakup, dostawa: rękawice medyczne j.u. wg nw. zakresów 1–11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Numer referencyjny: 12/2021 Rękawice chirurgiczne neoprynowe,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070379 2021-05-10
godz. 09:00
Dolnośląskie Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Krupnicza – rozjazd od placu Dominikańskiego oraz rozjazd od ul. Ruskiej Numer referencyjny: KU.241/pn19_2021/AR Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070434 2021-05-10
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych Pur Aqua na terenie internatu przy al. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie Numer referencyjny: DZP-OS.2610.47.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070686 2021-05-10
godz. 09:00
Mazowieckie Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych PUR AQUA na terenie internatu przy al. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070402 2021-05-10
godz. 09:30
Mazowieckie Analizator genetyczny na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” Numer referencyjny: A/ZP/SZp.261-12/21 Analizator genetyczny.1. Zamawiający żąda złożen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070412 2021-05-10
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych dla UCK Numer referencyjny: 45/PN/2021 Część 1 pozycja 1Opis w załączniku nr 3 do SWZ Część 1 pozycja 2Opis w załączniku nr 3 do SWZ Część 1 pozycja 3Opis w zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8070452 2021-05-10
godz. 09:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070451 2021-05-10
godz. 09:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej oraz budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kłodzkiej i ul. Petunii w dzielnicy Wawer m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070866 2021-05-10
godz. 09:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę sieci wodociągowej w ul Kłodzkiej oraz budowę sieci kanal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070868 2021-05-10
godz. 09:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912595 2021-05-10
godz. 10:00
Podlaskie Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew . Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067654 2021-05-10
godz. 10:00
Pomorskie Zamawiającym jest Wspólnota Mieszkaniowa "Strzelecka 17" w Wejherowie. Przedmiotem zamówienia jest „Remont elewacji, klatki schodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067746 2021-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej w Wałczu, dostawa obejmująca roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067752 2021-05-10
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa 1 szt. komputera przenośnego ze stacja dokującą dla WH- KC-zp. 272-94/21 Numer referencyjny: KC-zp. 272-94/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. komputera przenośnego ze stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067774 2021-05-10
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa elementów i urządzeń NIEzbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego Numer referencyjny: ZDiT-DZ.2620.3.2021 Dostawa ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067811 2021-05-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie EZ/45/2021/EK „Zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet, ubrań chirurgicznych – ocieplacz, materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb WSzZ w ... Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)