Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6689394 2019-04-23
godz. 09:00
Dolnośląskie ”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” Numer referencyjny: PA.271.10.2019.EL.1 Przedmiotem zamówienia są roboty bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690479 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Cisów 420 i 423 w miejscowości Cisów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690351 2019-04-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690364 2019-04-23
godz. 09:00
Podkarpackie wykonanie zadań: Remonty cząstkowe : Okręg Ruszelczyce – część I Okręg Przemyśl – część II Numer referencyjny: ZDP.333-4/2019 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690688 2019-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz uzupełnienie tynków elewacji budynku przy ul. Kopernika 31 w Psz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690901 2019-04-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Szkolnej 11 we Wrocławiu poprzez budowę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690928 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szafek gazowych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy dla Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690929 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691144 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Okunińskiej we Włodawie Numer referencyjny: ZPA.271.4.2019 Zadanie pn. „Budowa oświetle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691155 2019-04-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie • Remont dróg gminnych w miejscowości Linów. • Remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost. • Remont i przebudowa dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691252 2019-04-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ KZWM - stacja transformatorowa Olszewskiego I nr 281 przy ul. Robotniczej, Łódzkiej i Ols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691466 2019-04-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa dojazdu pożarowego Rogaczewo Bielin - I etap Numer referencyjny: SA.270.3.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691518 2019-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wymiana urządzenia dźwigowego w Urzędzie Miejskim w Pszczynie Numer referencyjny: AZK.291.12.19 Przedmiot zamówienia obejmuje dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691571 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana czujników EOC-3 na ELS-95 na przejeździe SSP kat. C km 93.040 linia kolejowa 274 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691874 2019-04-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przeprowadzenie ewaluacji on-going „Strategii rozwoju Elbląga 2020+” zgodnie z załącznikiem 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691740 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi. Numer referencyjny: INW.271.3.2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692303 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Przysiek ul. Rzemieślnicza oraz Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692300 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa gazociągu oraz przyłącza gazu zakończonego stacją pomiarową Q=1000Nm3/h w m. Wałcz ul. Południowa 36 - Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692065 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Opole ul. Wspólna dz. 4/32. Budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia DN 32 PE wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym Q=16 m3/h (gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692969 2019-04-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Zadowice Godziesze Wielkie gmina wiejska sprawa ZN/2801/4141MZI/2019/18699 Przebudowa linii napowietr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693198 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie "Dostawa i montaż gablot informacyjnych na wybranych stacjach/przystankach zlokalizowanych na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693782 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja zabezpieczeń pól w stacjach WN/SN z podziałem na 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694024 2019-04-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694255 2019-04-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługi związane z usuwaniem awarii, przeprowadzaniem konserwacji, modernizacji oraz wymian instalacji elektrycznych w budynkach, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694248 2019-04-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługi związane z usuwaniem awarii i przeprowadzaniem konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Wspól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695499 2019-04-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa leków, substancji do receptury, produktów aptecznych różnych - uzupełnienie Numer referencyjny: PN 33/19 Wartość bez VAT: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6695527 2019-04-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa leków Numer referencyjny: DZ.3321.72.2019 Zad. 1 - Somatostatin inj.Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6695508 2019-04-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Numer referencyjny: DZ.3321.66.2019 Zad. 1 – Materiały do wykonania pion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695534 2019-04-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyposażenia medycznego Numer referencyjny: DZ.3321.34.2019 Zad. 1 – Komora inhalacyjnaPrzedmiotem zamówienia jest:Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695646 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA ZESTAWU SERWEROWEGO VTC/VolP Numer referencyjny: D/60/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu serwerowego VTC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)