Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6999452 2019-09-09
godz. 08:15
Śląskie Ogł. 04.09.2019 dok Dokumentacja kosztorysowa wraz z przedmiarem robót dla wykonania remontu budynku mieszkalnego K - 750,00 m3, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994224 2019-09-09
godz. 08:18
Warmińsko-Mazurskie Części maszyn gastronomicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zawór spustowy BKE 3-11.0.0 - 5 szt. 2 termoelement 0.200.254-SIT - 5 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981632 2019-09-09
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego - łóżek ortopedycznych w ramach umowy PMT 2019 Numer referencyjny: 92/2019 Wg specyfikacji technicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981639 2019-09-09
godz. 08:30
Śląskie Dostawa Nursinersen Numer referencyjny: ZP/54/58/2019/PN/54 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Nursinersen. Szczegółowy opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6984377 2019-09-09
godz. 08:30
Śląskie 57/19/Z Zakup wraz z dostawą sztandaru dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984721 2019-09-09
godz. 08:30
Świętokrzyskie Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985086 2019-09-09
godz. 08:30
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie: Psychiatria - 1 lekarz specjalista w dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988783 2019-09-09
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa liny stalowej fi 20mm DIEPA D 1318 - ilość 200m 1. Lina fi 20mm DIEPA D 1318 20-18x7-WSC-1960-U-sZ EN 12385-4 - #...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993698 2019-09-09
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Dostawa pirotechniki sygnalizacyjnej dla potrzeb ratownictwa morskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997642 2019-09-09
godz. 08:30
Dolnośląskie Odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni po wykonanym zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłącza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997733 2019-09-09
godz. 08:30
Świętokrzyskie Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”. Etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997963 2019-09-09
godz. 08:30
Pomorskie Dostawę odczynników chemicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wodorek wapnia (CaH2), cz.d.a, -10 g, 2. Wodorek sodu (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000164 2019-09-09
godz. 08:30
Mazowieckie Śruby i nakrętki kl.8.8 B i 5.6 B OC -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Śruba z łbem sześciokątnym M12x50 ; norma wymiarowa : PN-M/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972888 2019-09-09
godz. 08:45
Śląskie Remont schodów i odwodnienia parkingu przy ul. Kolista 22 w Katowicach. Numer referencyjny: NZ.231.109.2019 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988631 2019-09-09
godz. 08:45
Wielkopolskie Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod osłonę śmietnikową przy ul.: Nowej 7, Armii Krajowej 1/3, Armii Krajowej 5/7, Armii Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992872 2019-09-09
godz. 08:45
Śląskie Dostawa papieru do plotera do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój - nr grupy 211-2 1PAPIER DO PLOTERA ROLKA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000773 2019-09-09
godz. 08:45
Mazowieckie Śruby SA mat.45, nakrętki N ,mat.35 -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Śruba dwustronna SA M12x80 ; norma wymiarowa : PN-H/74302 ; ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985512 2019-09-09
godz. 08:55
Mazowieckie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu boisk sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boisk spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973364 2019-09-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa dojazdu pożarowego nr 20 w Lwśnictwie Olszyna - Etap II od 0+800,00 do 1+600,00 Numer referencyjny: AG.270.1.6.2019 MW 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973496 2019-09-09
godz. 09:00
Lubelskie „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie, Gmina Szastarka Numer referencyjny: ZP.271.II.20.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974253 2019-09-09
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z remontem balkonów i wymianą balustrad budynku w osiedlu Chęcińskie w Kielcach przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974027 2019-09-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa dygestorium wraz ze stołami Numer referencyjny: R0AP0000.271.109.2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974226 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różyce-Żurawieniec" Numer referencyjny: ZPF.271.8.2019 Przedmiotem przetargu jest przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974412 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Instalacje sanitarne w budynku szatniowo-biurowym z przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974495 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974850 2019-09-09
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna. Numer referencyjny: IZP.271.20.2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975329 2019-09-09
godz. 09:00
Opolskie Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975397 2019-09-09
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975410 2019-09-09
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy napowietrznej linii 15 kV na kablową relacji GPZ 1 Starachowice-Kanałowa w miejscowości Starachowice, gm. Starachow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975537 2019-09-09
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup pakietu usług wsparcia technicznego Microsoft Premier Support lub równoważnego dla Produktów Producenta użytkowanych w Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)