Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6953581 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa gazociągu śr/c z przyłączami Puznówka, Poschła Budowa gazociągu śr/c a z przyłączami Puznówka dz. 1219/3, 1206, 1120/5, Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953585 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Złotogłowice dz. nr 459/7. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE wraz z przyłączem gazu niskiego ciśnienia DN 50 PE - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953341 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łukowica Numer referencyjny: ZP.271.rb/3/5/2019 W skła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953672 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych Numer referencyjny: DZ.3321.151.2019 Zad.1- Materiały elektroinstalacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954394 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienia funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953805 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radlinie przy ul. Wojciecha Korfantego 32. Termomodernizacja elewacji. R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954867 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz za rok obrotowy od 1 styczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955497 2019-08-23
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie docieplenia zachodniej ściany szczytowej , ściany północnej na wysokości IV piętra budynku Wspólnoty przy ulicy Emilii P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955644 2019-08-23
godz. 09:00
Łódzkie zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego Numer referencyjny: PCPR.231.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956648 2019-08-23
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 120 ton do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956550 2019-08-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wynoszenie układów pomiarów - RD Świecie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957408 2019-08-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań „Wykonanie przebudowy dróg: - na działce o nr geod. 233, obręb Kocioł Duży, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957272 2019-08-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni Plater 4. wykonanie ww. prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Centrum” Remont nawierzchni Plate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957295 2019-08-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni Plater 4. Specyfikację istotnych warunków na wykonanie ww. prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957959 2019-08-23
godz. 09:00
Pomorskie GL107329178: Części zamienne do systemu sterowania ruchem kolejowym 1. Czujnik szynowy 2N59-1R-200-45 +kabel 10 10 szt. 2. Okablo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957912 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Grafika komputerowa Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958071 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958367 2019-08-23
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958100 2019-08-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie dowożenie dzieci do szkół w gminie Wieliczki Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia dzieci i uczniów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958365 2019-08-23
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958486 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Profesjonalne płyny myjąco-dezynfekujące z przeznaczeniem do gastronomii - "Dr. Weigert" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Neodisher Alka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959418 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab. Numer referencyjny: AP.26.48.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6959451 2019-08-23
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie projektu budowalnego wraz z oszacowanym kosztem wykonania naprawy, wzmocnienia i zabezpieczenia budynku komunalnego przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959765 2019-08-23
godz. 09:00
Mazowieckie „Zakup oczyszczaczy powietrza: do Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie oraz do Przedszkola Samorządowego nr 2 i Samorządowego Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959755 2019-08-23
godz. 09:00
Łódzkie Zakup i dostawę żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach Dużych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949950 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: ZP/06/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. Dane dotycząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959372 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C– 1 szt. wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960215 2019-08-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą art. spożywczych -poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego.” na potrzeby p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960200 2019-08-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2019 roku Część 1* - Zorganizowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959880 2019-08-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich majątkowych 20 sztuk zdjęć przedstawiających rejony wspinaczkowe pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)