Przetargi i zamówienia - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6880185 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach Numer referencyjny: IZP.271.63.2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879761 2019-07-22
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie remontu oraz przebudowy części budynku biurowego dla nowego Miejsca Obsługi Klienta (MOK) znajdującego się na terenie PS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883403 2019-07-22
godz. 09:00
Podkarpackie MODERNIZACJA TARASU NA PŁYWALNI PRZY UL. SPORTOWEJ 8 W KROŚNIE Opis przedmiotu zamówienia: Impregnacja podłoża – 126,00 m2 Wycięci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877332 2019-07-22
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 5 części Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6910973 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie remontu tarasu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. 27 Stycznia 18A w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879029 2019-07-22
godz. 09:30
Podkarpackie Modernizacja łazienek w budynku ARTKina w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 Numer referencyjny: RCKP-VI-232/41/2019 Przewiduje się wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880984 2019-07-22
godz. 09:30
Mazowieckie REMONT SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W WARSZAWIE Numer referencyjny: SP33.27.02.2019 Remont szatni w Szkole Podstawowej przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6872921 2019-07-22
godz. 09:30
Mazowieckie Przebudowa pomieszczenia zlokalizowanego w łączniku E1 Instytutu Kardiologii w celu rozszerzenia potencjału badawczego w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901949 2019-07-22
godz. 09:30
Podkarpackie Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Strzyżów Zakres prac w ramach wykonania usługi obejmuje: a) wykonanremo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801836 2019-07-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie robót ogólnobudowlanych – paczka nr 5 Numer referencyjny: NZ.08529.2019.33-19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6867579 2019-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynków użyteczności publicznej Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Remont budynku po zlewni mleka z przeznaczeniem na św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6869551 2019-07-22
godz. 10:00
Dolnośląskie NP/2019/06/0451/WRO Przebudowa istniejących i budowa budynków – Wrocław ul. Gazowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6870237 2019-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Remont pustostanu Numer referencyjny: 378/NZ/2019 Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6873819 2019-07-22
godz. 10:00
Łódzkie Remont toalet w budynku OSP Kalinko, gm. Rzgów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6876687 2019-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.62.2019 Numer referencyjny: DNZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6876666 2019-07-22
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane w budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i jego bezpośrednim otoczeniu Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877731 2019-07-22
godz. 10:00
Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6878650 2019-07-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont i modernizacja budynku szatni i umywalni w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Inowrocławiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879215 2019-07-22
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa części pomieszczeń w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu Laskowicach na potrzeby funkcjonowania Wczesnego Wspom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879441 2019-07-22
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku Numer referencyjny: WO.271.34.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879451 2019-07-22
godz. 10:00
Podlaskie Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879594 2019-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie Numer referencyjny: UD-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879613 2019-07-22
godz. 10:00
Małopolskie Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji wod - kan do pokoju socjalnego w budynku W-6 (10-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879843 2019-07-22
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bagieńcu w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880066 2019-07-22
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880086 2019-07-22
godz. 10:00
Wielkopolskie Prace remontowe w budynku Collegium Minus UAM Numer referencyjny: ZP/68/B/19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880179 2019-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Prace remontowe w Placówkach Terenowych KRUS Numer referencyjny: 1400-OP.261.1.06.2019 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880231 2019-07-22
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I Numer referencyjny: IPP.271.2.93.2019.BB. Zakres zamierzenia inwestycyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880536 2019-07-22
godz. 10:00
Dolnośląskie Wybór Wykonawcy zadania pn. "Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883798 2019-07-22
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z dociepleniem budynku Partyzantów 21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)