Przetargi i zamówienia - Uppsala - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4642428 (brak danych) Skolskjutstransporter. Ramavtal avseende i huvudsak schemalagda persontransporter. Skolskjutstransporter för elever med funktionsh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636738 (brak danych) Asymmetrical flow field flow fractionation (AF4) separation instrument. The system will be used to measure the chemical compositio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4652734 (brak danych) Läkemedel. Denna upphandling avser Fyrklöverlandstingens behov av läkemedel. Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårds...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4652730 (brak danych) Smärtpumpar (PCA). Smärtpumpar (PCA-pumpar), ramavtal för successiva avrop för Landstinget i Uppsala län.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4333661 (brak danych) Ramavtal tekniska konsulter: Kostnadsberäkning, kalkyl inom och anläggning. Kategori: Kostnadsberäkning, kalkyl inom och anläggnin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336212 (brak danych) Ramavtal avseende mindre förnyelseprojekt/ombyggnader av bostäder. Denna Anbudsförfrågan avser upphandling av ramavtal av förnyels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336264 (brak danych) Ramavtal tekniska konsulter: El, larm, tele/data inkl. hiss. Kategori: El, larm, tele/data inkl. hiss.Ramavtalet omfattar konsultu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336263 (brak danych) Ramavtal tekniska konsulter: Fukt och inomhusmiljö. Kategori: Fukt och inomhusmiljö.Ramavtalet omfattar konsultuppdrag för mindre-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336262 (brak danych) Ramavtal tekniska konsulter: VS, ventilation, kyla, energiberäkning. Kategori: VS, ventilation, kyla, energiberäkning.Ramavtalet o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336293 (brak danych) Upphandling av Planeringssystem för särskilda transporter. IT system för planering och bokning av särskilda persontransporter (ino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4336276 (brak danych) Ramavtal avseende större projekt för förnyelse av bostäder. Denna Anbudsförfrågan avser upphandling av ramavtal av förnyelse/störr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4347358 (brak danych) Järnklorid som fällningsmedel för avloppsreningsverk. Ramavtal omfattande leverans av järn(III)klorid för användning som fällnings...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4730251 (brak danych) Laboratoriekemikalier och förbrukningsartiklar till vattenlaboratorium. Ramavtal omfattande laboratoriekemikalier, glasvaror och a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733594 (brak danych) Aktivrullstolar. Ramavtal omfattande leverans av aktivrullstolar.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733693 (brak danych) Södra Gunsta etapp 1. Upphandling av markentreprenör för utförande av allmänna gator, VA och pumpstationer Södra Gunsta etapp 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4722612 (brak danych) Kaffeautomater med service. Beskrivning av upphandlingen:Denna upphandling avser ramavtal för hyra av kaffeautomater för färskbryg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4742956 (brak danych) Ramavtal besiktningsman broar och kajkanter. Konsultuppdrag ramavtal besiktningsmän för broar och kajkanter. Uppdraget består av b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4742935 (brak danych) Mobila och fasta telefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. Upphandling av ramavtal för mobila och fasta telefoner, tillbehör ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4550373 (brak danych) Röntgenutrustning med navigationssystem. Upphandlingen avser nyanskaffning av röntgenutrustning och navigationssystem för perioper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555282 (brak danych) Skrivare. Upphandlingen avser ramavtal för leasing av tre typkonfigurationer för skrivare: storformatsskrivare (plotter), multifun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555343 (brak danych) Trål för torskfiske. Förbättra och anpassa selektering med hänsyn till nytt minimimått på torsk samt införd landningsskyldighet ge...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555338 (brak danych) Hantering, transport och behandling av byggavfall. Hantering, transport och behandling av byggavfall från landstinget i Uppsala lä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561505 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: Styr och regler (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: Styr och regler.Ramavtalet omfattar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561504 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: Ventilation (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: Ventilation.Ramavtalet omfattar löpande...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561502 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: El (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: El.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom angi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561508 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: Golv (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: Golv.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561507 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: VS (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: VS.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom angi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561662 (brak danych) Utrustning för mikroarrayanalys. Utrustning för mikroarrayanalys till Klinisk genetik vid Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561696 (brak danych) Upphandling av partner för Digitalt handläggarstöd. Upphandlingen syftar till ett partnerskap för Digitalt handläggarstöd för Upps...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4567749 (brak danych) Ramavtal bygg- och installationstjänster: Plåt (avropsvärde 0–2 000 000). Kategori: Plåt.Ramavtalet omfattar löpande arbeten inom ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)