Przetargi i zamówienia - Skarżysko-Kamienna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6762609 2019-05-27
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup urządzeń AGD i RTV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765145 2019-05-27
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków kurnika w miejscowości Sudół 11 dz. 11/3, gm. Jędrzejów – RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772016 2019-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie OLK2-923-Z.O/09/2019 Materiały biurowe PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Materiały biurowe Proszę o podanie całej kwoty oferty. Opis posz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757800 2019-05-27
godz. 15:00
Świętokrzyskie 052/2019 Remont budynku W-6 w Mesko S.A. Oddział w Pionkach, ul. Zakładowa 7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747179 2019-05-28
godz. 00:00
Świętokrzyskie Kategoria: Meble Narożnik Adres nadania: Skarżysko-Kamienna , Polska Adres dostawy: Wałbrzych , Polska Dystans: 412.00 km Opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776666 2019-05-28
godz. 00:00
Świętokrzyskie 9/ZO/2019 dostawa do SKP zestawu urządzeń diagnostycznych niezbędnych do wszelakich prac związanych z naprawą i obsługą pojazdów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758488 2019-05-28
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa linii kablowej 6kV Pronit relacji: St PG9-St.5-St. KDS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762615 2019-05-28
godz. 08:00
Świętokrzyskie Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Podkarczówka V 490 przy ul. Gipsowej w Kielcach – RE Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762608 2019-05-28
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa linii 15 kV – odtworzenie powłoki zabezpieczającej przed korozją konstrukcji słupów stalowych, fundamentów oraz wymiana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768949 2019-05-28
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej „Krzyszkowice 5” w miejscowości Krzyszkowice gm. Przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714629 2019-05-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji linii napowietrznych SN (13 192 km) na podstawie inspekcji lotniczej oraz wektoryzacji ciągó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6745091 2019-05-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Jeleniowska 405 przy ul. Bieszczadzkiej i Beskidzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755386 2019-05-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy i rozbudowy sieci Nn ze stacji POTWOROWSKA W Radomiu – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767479 2019-05-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zad.1 PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w miejscowości Przysucha dz. nr 4500/4, 4500/3, 4500/1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779786 2019-05-28
godz. 11:00
Świętokrzyskie 10/ZO/2019 dostawa 2 sztuk używanych autobusów miejskich z podestem wjazdowym dla inwalidy, przeznaczonych do eksploatacji w regul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780334 2019-05-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Adm.-26-8/19 dostawa 3 krzeseł biurowych MONTANA HB LU R15G z mechanizmem Epron Syncron Plus oraz regulacją głębokości siedziska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761645 2019-05-29
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy fotowoltaicznej w m. Natolin gm. Jedlnia Letnisko – RE Radom”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714631 2019-05-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6752031 2019-05-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn w m. Wiślica gm. Wiślica - RE Busko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6752030 2019-05-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy stacji KOZIENICKA RONDO w Radomiu – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6789951 2019-05-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Przebudowa elementów linii 15 kV – RE Skarżysko” w rozbiciu na zadania:Zad nr 1 „Przebudowa elementów linii 15 kV GPZ Skarżysko P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6749155 2019-05-29
godz. 11:00
Świętokrzyskie Modernizacja bunkra węglowego kotła WR-25, nr 2 na Centralnej Ciepłowni w Ska rżysku -Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768213 2019-05-29
godz. 11:00
Świętokrzyskie ZS/022/167/19 wykonanie i zainstalowanie: - Wytłaczarki do wytłaczania materiału wybuchowego. - Owijarki do wytłaczania materiału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776649 2019-05-29
godz. 11:00
Świętokrzyskie 056/2019 dygestorium

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761643 2019-05-30
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku usługowo-magazynowegow Starachowicach, ul. Radomska dz. nr 9/58, gm. Starachow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761644 2019-05-30
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbiorcy w miejscowości Komorów dz. nr 460/3, 461/2, gm. Wieniawa – RE Skarżysko”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767475 2019-05-30
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768215 2019-05-30
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przebudowa kontenerowej stacji transformatorowej nr 366 przy ul. Zbożowej w Kielcach – RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779148 2019-05-30
godz. 08:00
Świętokrzyskie Dostawa testerów EAZY Volt Plus 6-750 V, produkcji NIEAF SMITT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6752029 2019-05-30
godz. 09:00
Świętokrzyskie „PBW przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-GPZ Piaski-Uroczysko w Kielcach – RE Kielce”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)