Przetargi i zamówienia - Opole - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6451888 2018-12-10
godz. 00:00
Opolskie WOF.261.1.173.2018.AO Sukcesywna dostawa paliwa etylina Pb95 na potrzeby funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440485 2018-12-10
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyplomowanych perfuzjonistów w Oddziale Kardiochirurgii (PKWiU: 86 – usłaugi w zakresie opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443509 2018-12-10
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa produktu leczniczego zapobiegającego zakażeniu wirusem RS na okres do 30.04.2019 r. Numer referencyjny: PN/D/FA/17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6452521 2018-12-10
godz. 10:00
Opolskie Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów histopatologicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459114 2018-12-10
godz. 10:00
Opolskie Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459836 2018-12-10
godz. 10:00
Opolskie 35/2018 System nadzoru pacjenta

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6446572 2018-12-10
godz. 10:30
Opolskie PN.D.AS.36.2.18 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych - Pomalidomid Numer referencyjny: PN.D.AS.36.2.18 Zakup wraz z dostawą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6442136 2018-12-10
godz. 11:00
Opolskie EP-251-8/18 Usługa sprzątania 1. usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Spółki Wodociągi i Kanalizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443408 2018-12-10
godz. 12:00
Opolskie Organizacja 11-dniowego wyjazdu aktywizacyjno–integracyjnego dla 45 dzieci w wieku 7-15 lat przebywających w pieczy zastępczej ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6451880 2018-12-10
godz. 12:00
Opolskie 02/INTERREG/2018 Wydruk, dostarczenie i rozładunek wydawnictwa pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6422155 2018-12-10
godz. 14:00
Opolskie Prace instalacyjno-budowlane wymiany oświetlenia klatek schodowych i korytarzy budynku mieszkalnego 11-to kondygnacyjnego przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452610 2018-12-10
godz. 14:00
Opolskie 1/XII/2018 Wykonanie konserwacji dźwigów znajdujących się w CGPiN w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450955 2018-12-11 Opolskie Materiały eksploatacyjne (ruda darniowa i węgiel aktywny) do budowy opracowanego układu redukcji siarkowodoru oraz osuszania bioga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6451901 2018-12-11 Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SZKOLENIA/2018 na realizację „Szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania klasy ERP do zarządzania przedsię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459130 2018-12-11 Opolskie BG/191/2018 Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych, dokonywanie formalności odprawy celnej oraz dostęp do statystyk zagraniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450472 2018-12-11
godz. 09:00
Opolskie Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6451313 2018-12-11
godz. 09:00
Opolskie Dostawa artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445851 2018-12-11
godz. 09:00
Opolskie Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436776 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie Budowa linii kablowej podziemnej SN 15 kV relacji GPZ Bodzanów - RS Papiernia w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej SMA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6451222 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów i dysków dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu Numer referencyjny: 1601-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457432 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie 1 Zakup akumulatorów 12V, 18Ah 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459360 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej podczas realizacji przedmiotów: FAR narciarstwo alpejskie, sn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459108 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywne monitorowanie sygnałów pożarowych czterech Domów Studenta Politechniki Opolskiej do Straży Pożarnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443873 2018-12-11
godz. 10:00
Opolskie Zakup wyposażenia medycznego Numer referencyjny: D/20/2018/A Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wyposażenia medycznego”, w podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459111 2018-12-11
godz. 10:30
Opolskie Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347621 2018-12-11
godz. 10:50
Opolskie Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” Numer referencyjny: O.Op.D-3.2410.2.2018 Zamówienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453719 2018-12-11
godz. 12:00
Opolskie Wynajem autobusu i przyczepy przeznaczonych i przystosowanych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. D i D+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459119 2018-12-11
godz. 13:00
Opolskie Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459354 2018-12-11
godz. 13:00
Opolskie Zakup usługi przewozowej dotyczącej odbioru i dostarczania poczty wewnętrznej do obiektów Politechniki Opolskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6420825 2018-12-12
godz. 10:00
Opolskie ZO/33/2018 Transport sanitarny pacjentów, przesyłek medycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)