Przetargi i zamówienia - Opole - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6677684 2019-04-21
godz. 00:00
Opolskie Budowa zakładu produkcyjnego firmy meister Bau Sp. z o.o. w Łączniku oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu RPOP.02.01.03-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691705 2019-04-23
godz. 00:00
Opolskie Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych oraz zewnętrznego prysznica wraz z wykonaniem fundamentów do posado...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6692619 2019-04-23
godz. 00:00
Opolskie Roboty budowlane termomodernizacyjne – część 3 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna dolnego źródła energii oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695196 2019-04-23
godz. 00:00
Opolskie Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zawiszaków / Batalionu Parasol w Opolu OP-3. Dokumentacja przetargowa ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655952 2019-04-23
godz. 09:00
Opolskie Wykonanie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad Stob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697011 2019-04-23
godz. 09:00
Opolskie Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703429 2019-04-23
godz. 09:00
Opolskie Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711980 2019-04-23
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa płyt Gambit AF Oil i Gambit AF-400. Zakup płyt do uszczelnień na potrzeby grup serwisowych na Terminalach Paliw w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6689395 2019-04-23
godz. 10:00
Opolskie Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691568 2019-04-23
godz. 10:00
Opolskie Remont przejazdu kat. B na linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny w km 143,872 leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1193 O ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694979 2019-04-23
godz. 10:00
Opolskie Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zawiszaków / Batalionu Parasol w Opolu OP-3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695441 2019-04-23
godz. 10:00
Opolskie Remont pokryć dachowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie osiedla nr I i III Spółdzielni Mieszkaniowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695442 2019-04-23
godz. 10:00
Opolskie Remont 105 szt. loggii budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 3a, b - elewacja południowa i zachodnia. Remont loggii polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701747 2019-04-23
godz. 11:00
Opolskie Dostawa skanerów na potrzeby Centrum Mandatowego w Nysie oraz na dostawa aktualizacji oprogramowania dla Centrum Zwalczania Przest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701748 2019-04-23
godz. 11:00
Opolskie Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644792 2019-04-23
godz. 12:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego stanowiących wyposażenie pracowni dla szkolnictwa zawodowego w ramach projektu 9.2.1 Opolskie szkoln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6685735 2019-04-23
godz. 12:00
Opolskie Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach Numer referencyjny: ZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708119 2019-04-23
godz. 13:00
Opolskie Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów dla uczniów opolskich liceów, biorących udział w projekcje pt. „Licealis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681515 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Wymiana 53 szt. drzwi do pomieszczeń zsypowych i gospodarczych w budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681516 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Wymiana 112 szt. stopnic na klatkach schodowych budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681514 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Wymiana 96 szt. drzwi szafek gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych budynku przy ul. Wrocławskiej 16A-D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681517 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Montaż 3 szt. daszków loggii w budynku przy ul. Wrocławskiej 18B

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681519 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Remont 15 loggii budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681520 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Remont elewacji i 20 balkonów budynku mieszkalnego przy ul. ks. Kałuży 23

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681522 2019-04-23
godz. 14:00
Opolskie Docieplenie i malowanie elewacji budynku usługowego przy ul. Leśnej 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6674088 2019-04-24
godz. 00:00
Opolskie Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu: • Zadanie nr 2 Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698817 2019-04-24
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698829 2019-04-24
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej Przedmiotem zamówienia jest zakup i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706021 2019-04-24
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOP.01.01.00-16-0016/17 na zakup materiałów do badań oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717068 2019-04-24
godz. 00:00
Opolskie Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)