Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7144312 2019-11-20 Lubelskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150182 2019-11-20 Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157217 2019-11-20 Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w budynkach Sądu Rejonowego Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159095 2019-11-20 Lubelskie Dostawa nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 812 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166420 2019-11-20 Lubelskie Przegląd komory kriogenicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142321 2019-11-20
godz. 08:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w związku z przyłączeniem budynku gospodarczego w miejscowości Wólka Dań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142346 2019-11-20
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa płynów infuzyjnych na okres 4 miesięcy Numer referencyjny: EO/LA-2737/59/19 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płynó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7153085 2019-11-20
godz. 09:00
Lubelskie Zakup cukru workowanego spożywczego 1. Cukier spożywczy workowany 24 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138911 2019-11-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy sukcesywne konstrukcji i słupów metalowych w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150635 2019-11-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Numer referencyjny: A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7161105 2019-11-20
godz. 10:00
Lubelskie 3485-2019 1 Podstawa do kolb 100ml wykonany z korka np. nr kat. 02-774500100 lub produkt równoważny. 4 szt. 1. Razem: Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142678 2019-11-20
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa 3 sztuk pomp infuzyjnych dla potrzeb Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w ramach dotacji celowej przekazanej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134435 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodu linii kablowej nN Krasnystaw Gołębia (Lubańki) kier Torowa”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134437 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaPrzebudowa linii 15 kV Przemyśl – Żurawica na linię kablową od stacji transformato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138913 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie dwóch farm fotowoltaicznych w m. Husów, gm. Markowa, dz. Nr 1592/1 realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142330 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej i przyłączy kablowych nN oraz rozbiórka odgałęzienia linii napowietrznej nN w miejscowości Wola Siennicka i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143055 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fitotronu do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143063 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zestawu do elektroforezy”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156240 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i udostępnienia sali wykładowej na zorganizowanie dwudniowego szkolenia dla powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156735 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa dwóch mikroskopów do UMCS” (PUB/109-2019/DOP-a) dostawa dwóch mikroskopów do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156704 2019-11-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fotoradiometru z wyposażeniem” (PUB/111-2019/DOP-a) dostawa fotoradiometru z wyposażeniem. Oferowany sprzęt/produkt/ towar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136744 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141307 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli za lata 2019-2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150734 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni zgodnie z poniższymi warunkami:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154539 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Usługi NAPRAWY I KONSERWACJI WSZYSTKICH TYPÓW KOMPUTERÓW, MONITORÓW, UPS-ów (w zakresie podstawowych napraw oraz wymiany akumulato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7167655 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168270 2019-11-20
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie zgodnie z projektem , zasilenia w energię elektryczną 4 szlabanów na działce nr 81/12 w rejonie ul. Samsonowicza 29, 33 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153778 2019-11-20
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: LUB-AD.271.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7129663 2019-11-21
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7104213 2019-11-21
godz. 00:00
Lubelskie „Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach info...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)