Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6653674 2019-04-22
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/CWR/2019 Terapia rodzin /par W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681256 2019-04-22
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę położenie glazury i terakoty - Lublin Zlecę położenie glazury i terakoty, łącznie ok. 170 m2. Budynek w stanie deweloperskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701885 2019-04-22
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701740 2019-04-22
godz. 11:00
Lubelskie Usługa opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” w 2019 r. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688566 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na obiekcie biurowca przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie (elewacja południowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693303 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zakup i dostawa materiałów dla uczestników kursów „ Florystyczne kompozycje, poziom zaawansowany” Cel zamówienia Wydatki na kursy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693307 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć: Terapeuta zajęciowy NAZWA KURSU „ Florystyka” Cel zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693290 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć: Technik masażysta kurs „Taping rehabilitacyjny” Cel zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693834 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć: Florysta (nazwa kursu „Wiklina”), Cel zamówienia Zakup i dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701879 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH - PRACOWNIK NAUKOWY Procedurę wyboru dotyczącą udziału w pracach badawczych przeprowadza firma BIOLIV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700553 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - elementy elektroniczne Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych. Cel zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704808 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/WKZ/2019 z dnia 15.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest doposażenie stanowiska pracy w ramach staży zawod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705109 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usługi cateringu dla uczestników projektu "Powrót do aktywności" w trakcie szkolenia dla kiero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705990 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Organizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektu pt. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705913 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - WARSZTATY dla maksymalnie 30 UP Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705923 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - psycholog Przedmiotem zamówienia jest realizacja sesji psychologicznych. Wsparcie realizowane będzie w syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706268 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia zakup: • Urządzenie pomiarowe Sodar-1 szt. SODAR -mobilne urządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705986 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/WKZ/2019 z dnia 15.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest doposażenie stanowiska pracy w ramach staży zawod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705997 2019-04-23
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/WKZ/2019 z dnia 15.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest doposażenie stanowiska pracy w ramach staży zawod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6675297 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie „PBW przebudowy linii SN GPZ Niewachlów - Chęciny od stacji transformatorowej Zgórsko 13 do bramki rozłącznikowej nr 2131 w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6675296 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie „PBW przebudowy linii SN GPZ Niewachlów - Chęciny od stacji transformatorowej Zgórsko 13 do bramki rozłącznikowej nr 1714 w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6675295 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie "PBW przebudowy linii SN GPZ Piaski - Dąbrowa od słupa nr 108 do bramek rozłącznikowych nr 528, 1820 i 1019 w miejscowości Golenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6676189 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie "PBW przebudowy linii 15 KV GPZ Kozienice - P.25 RPB Łuczynów z linii napowietrznej na kablową relacji PO Łuczynów - EP Serwis - Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690479 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Cisów 420 i 423 w miejscowości Cisów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693782 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja zabezpieczeń pól w stacjach WN/SN z podziałem na 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697688 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703963 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz. Budowa stacji transformato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703961 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź. Budowa stacji transformatorow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703965 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów. Przyłączenie do sieci dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703962 2019-04-23
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów. Boża Wola dz. o nr ew. 5/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)