Przetargi i zamówienia - Gdynia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6456928 2018-12-11
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa dwóch wag laboratoryjnych i stołu antywibracyjnego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ww. urządzeń do siedziby Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456919 2018-12-11
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na wewnętrznych powierzchniach dwóch zbiorników filtracyjnych w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459517 2018-12-11
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z basenu mieszczącego się na terenie miasta Gdańsk zgodnie z jego przeznaczeniem dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455671 2018-12-11
godz. 12:29
Pomorskie Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz nieczystości - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454240 2018-12-11
godz. 13:36
Pomorskie Prowadzenie przeglądów, konserwacji i legalizacji urządzeń suwnicowych zainstalowanych w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6426111 2018-12-12 Pomorskie Kategoria: Paczki 1 paczka Adres nadania: Mikołaja Kopernika 20 , Gdynia, 81-001, Polska Adres dostawy: Knarrlagsundet , 7242, No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6465017 2018-12-12 Pomorskie Kategoria: Maszyny i sprzęt, Maszyny i urządzenia przemysłowe Wózek widłowy i maszyna specjalnego przeznaczenia, dwie paczki Adre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445688 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Budowa podziemnej pompowni wodociągowej „Kacze Buki” przy ul. Starochwaszczyńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą wodociągową i kan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452794 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy środków smarnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: oznaczenie wg kodu C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453568 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni Numer referencyjny: MMG.AO.261.1.18 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459790 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik chromatograficznych dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu „Se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456500 2018-12-12
godz. 12:00
Pomorskie Zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6429210 2018-12-13
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Paczki zderzak Adres nadania: Gdynia , Polska Adres dostawy: Radom , Polska Dystans: 493.00 km Opis przesyłki (Zacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457092 2018-12-13
godz. 00:00
Pomorskie 1/2018/Ł Zakup usługi dostarczania przerwy lunchowej Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostarczania przerwy lunchowej opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460701 2018-12-13
godz. 09:05
Pomorskie Szacowanie wartości zamówienia - dostawy materiałów promocyjnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa materiałów promocyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455384 2018-12-13
godz. 09:30
Pomorskie SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH WYROBÓW WŁÓKNINOWYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE Numer referencyjny: SZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456986 2018-12-13
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2019-2020 Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6399946 2018-12-13
godz. 10:00
Pomorskie Obsługi techniczne SZT Numer referencyjny: SKMMU.086.47.18. Obsługa techniczna poziomu P3.2 spalinowych zespołów trakcyjnych (szt)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445661 2018-12-13
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyce Rogulewo o podstawowym zakresie: a) sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6463477 2018-12-14
godz. 00:00
Pomorskie OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - PBSE/U/004/18 Świadczenie usług Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych dat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6462627 2018-12-14
godz. 08:00
Pomorskie Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w bud. nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460790 2018-12-14
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2019. Dostawa prasy codziennej i czasopism ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455387 2018-12-14
godz. 10:00
Pomorskie Usługa usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust. 1 i art. 130a us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6461798 2018-12-14
godz. 10:00
Pomorskie Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427885 2018-12-14
godz. 10:00
Pomorskie Pośrednictwo w sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych komunikacji miejskiej Numer referencyjny: ZKM/ZP/19/2018 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453998 2018-12-14
godz. 10:30
Pomorskie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440267 2018-12-14
godz. 14:00
Pomorskie Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów, - systematyczny wywóz odpadów, w tym ich odbioru, - tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440294 2018-12-14
godz. 14:00
Pomorskie Wykonanie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Szkoły Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457684 2018-12-14
godz. 14:00
Pomorskie Prowadzenie zajęć aqua aerobiku dla seniorów na basenach w Gdyni w dzielnicach Karwiny (Część 1) i Śródmieście (Część 2) o wymiara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457683 2018-12-14
godz. 14:00
Pomorskie Prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów w dzielnicach Karwiny (Część 1), Dąbrowa (Część 2), Grabówek (Część 3).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)