Przetargi i zamówienia - Zielona Góra - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6511921 2019-01-17 Lubuskie Sprzątanie pomieszczeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6473560 2019-01-17
godz. 09:45
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517172 2019-01-17
godz. 10:00
Lubuskie 2/E/WNiZW/2019 Wykonanie prac geodezyjnych polegających na geodezyjnym podziale nieruchomości stanowiącej działkę nr 621 obręb 001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6509819 2019-01-17
godz. 10:00
Lubuskie Zakup paliw płynnych dla pojazdów (w tym ciężarowych) i sprzętu ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze na stacji Wykonawcy Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523026 2019-01-17
godz. 10:00
Lubuskie DZ.260.1.2019 Dostawa stali i blach do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511936 2019-01-17
godz. 11:00
Lubuskie NP/PGNG/19/0001/OZ/TRR Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń wodnych do odprowadzenia do ziemi ścieków ze stacji u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6512567 2019-01-17
godz. 14:00
Lubuskie ROPS.III.K.510.13.2018 Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6488322 2019-01-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zatrudnienia kadry w ramach projektu pt. Stacja szybkiego ładowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6509051 2019-01-18
godz. 00:00
Lubuskie Realizacja badań przemysłowych, laboratoryjnych innowacyjnych systemów kominowych (etap badawczy prototypów) „Techniko” w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515704 2019-01-18
godz. 00:00
Lubuskie Zakup i dostawa wózków do paszy i obornika Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko w partnerstwie z Centrum Integracji Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517957 2019-01-18
godz. 00:00
Lubuskie Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – Etap I – zaprojektowanie i wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519857 2019-01-18
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/1.1/012019 NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I SPRZĘTU PROCESOWEGO I LABORATORYJNEGO Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523028 2019-01-18
godz. 10:00
Lubuskie DZ.260.19.2018 Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt („produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego” kategorii 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6512779 2019-01-18
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku Numer referencyjny: 1/P/2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525151 2019-01-18
godz. 14:35
Lubuskie Położnictwo i ginekologia - leczenie szpitalne w Klinicznym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz ambulatoryjna opieka specjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505478 2019-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Malowanie klatki schodowej i zejścia do piwnicy w bloku przy ul.Studzianki -3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505479 2019-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Docieplenie dwóch ścian szczytowych budynku przy ul.Strumykowa 11 A-F,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505482 2019-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Malowanie klatek schodowych i zejść do piwnic szt -6, ul. Korczaka 1-11 w Górze Śl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520439 2019-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Zakup artykułów spożywczych- poczęstunek dla uczestników projektu "Lepsze jutro II"-zadanie 3 Integracja społeczna Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520447 2019-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Materiały do prowadzenia zajęć kreatywnych -zadanie 3 w projekcie"Lepsze jutro II " Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6503756 2019-01-21
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów marketingowo-reklamowych Przygotowanie materiałów marketingowo-reklamowych wykorzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511926 2019-01-21
godz. 00:00
Lubuskie Utrzymanie infrastruktury torowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524367 2019-01-21
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie i realizację projektu ogrodu - Zielona Góra Szukam osoby, która przygotuje projekt i zajmie się zagospodarowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6513584 2019-01-21
godz. 07:00
Lubuskie Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 0801-ILN.261.1.2019.1 PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515477 2019-01-21
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517670 2019-01-21
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 ÷ 99+647 w zakresie budowy ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6521576 2019-01-21
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa worków foliowych do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524659 2019-01-21
godz. 12:00
Lubuskie Wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490871 2019-01-22
godz. 00:00
Lubuskie Działania informacyjno-promocyjne Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V” Niniejsze zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511925 2019-01-22
godz. 00:00
Lubuskie Kompleksowa obsługa prawna Oddziału Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)