Przetargi woj. małopolskie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6957647 2019-08-23 Małopolskie Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963493 2019-08-23 Małopolskie Zlecę ułożenie kostki brukowej i obrzeża - Tarnów Zlecę ułożenie 600 m2 kostki brukowej behaton 8 cm oraz 100 metrów obrzeża na wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963498 2019-08-23 Małopolskie Zlecę wykonanie dwóch zjazdów na działkę - Kraków Zlecę wykonanie dwóch zjazdów na działkę - wybranie ziemi, utwardzenie kamieniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963552 2019-08-23 Małopolskie Zlecę prace brukarskie - Tarnów Zlecę prace brukarskie. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: druga połowa września. Zainteresowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963566 2019-08-23 Małopolskie Zlecę wykonanie elewacji budynków - Kraków Zlecę wykonanie elewacji budynków w Krakowie i okolicy. Wynagrodzenie od metra. Praca o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950930 2019-08-23
godz. 08:00
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953341 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łukowica Numer referencyjny: ZP.271.rb/3/5/2019 W skła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954394 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienia funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957912 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Grafika komputerowa Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962871 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa wiertarki pneumatycznej firmy Wurtch szt.1 1. Wiertarka pneumatyczna DBM 13 RL plus art. nr A0703 797 0 - firmy W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962870 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa zaworów zaporowych prostych kołnierzowych szt 24 1. zawór zaporowy prosty mat. A 105 lub P 250 GH przyłącze kołni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961978 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 05 03, 19 05 99 i 19 12 12 Numer referencyjny: ZUO/ZP/2019/02 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966787 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja drogi rolniczej Roztoka-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969296 2019-08-23
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie montażu pokrycia dachu na Pawilonie 80 SP Zamość. Pokrycie dachu pawilonu wykonanie uszczelnienia przejść dachowych wen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950813 2019-08-23
godz. 09:30
Małopolskie Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku Biblioteki w Wysokiej na cele społeczno-kulturowe Numer referencyjny: IR.271.63.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963056 2019-08-23
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962872 2019-08-23
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa płyty kompozytowej CHX90 szt.2 1. Płyta kompozytowa przesypu CHX90 4 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966459 2019-08-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie kompleksowej modernizacji SP 4378 Jarosław ul. Pruchnicka W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zareje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968885 2019-08-23
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa do budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach niżej wymienionych artykułów higienicznych : 1. ręczniki papierowe białe, składa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969278 2019-08-23
godz. 10:00
Małopolskie MS Access - zakup 10 licencji 1. MS Access 2019 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963748 2019-08-23
godz. 10:30
Małopolskie Świadczenie usług serwisowych dla systemów komunikacyjnych LP.281.140.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952616 2019-08-23
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa obudowy i serwerów kasetowych Numer referencyjny: K-DZP-272-26/19 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednej obudowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959292 2019-08-23
godz. 11:00
Małopolskie NP/2019/08/0602/TAR Przeglądy systemów SSP i SO na obiektach Oddziału w Tarnowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960934 2019-08-23
godz. 11:00
Małopolskie Energia elektryczna Numer referencyjny: DZP-271-52/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960939 2019-08-23
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa wypoosażenia medycznego: chłodziarka medyczna, wózek zabiegowy, pistolet do mycia natryskowego Numer referencyjny: DZP-271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964992 2019-08-23
godz. 12:00
Małopolskie TM1-240-28/19 dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) t dostawa do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966628 2019-08-23
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa szczepionek do siedziby Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6969693 2019-08-23
godz. 12:30
Małopolskie Zapytanie ofertowe na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków ZZOZ w Wadowicach, znak: 30/RC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962256 2019-08-23
godz. 15:00
Małopolskie Remont konsoli Fenix (Cisco CPG-7975G) telefonicznego systemu Dyspozytorskiego szt 3 1. Remont konsol systemu dyspozytorskiego 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963440 2019-08-23
godz. 15:00
Małopolskie Dostawa laptopa Lenovo E580 (20KS001RPB) 1. Laptop Lenovo ThinkPad L580 (20LW000UPB) 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ Windows 10 Pro PL + a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)