Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6990670 2019-09-09
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę transport osób - Narew Zlecę transport uczniów w okresie okresie wrzesień 2019 czerwiec 2021. Zainteresowanych proszę o kont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994444 2019-09-09
godz. 00:00
Podlaskie Konserwacja dźwigu urządzenia typ: OC1600E wytwórca: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976589 2019-09-09
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa ambulansów typu C Numer referencyjny: OT 332-12-19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 szt. ambulan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971325 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie Remont chodnika w m. Kiewłaki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948693 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979385 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa ambulansów medycznych Numer referencyjny: EOP.332.17.19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ambulansów medycznych szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992942 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa destylatora elektrycznego do oczyszczania wody. szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia w zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974218 2019-09-09
godz. 09:30
Podlaskie Cześć I – „Modernizacja 4 szt. paśniko-magazynów dla żubrów” Część II – „Budowa 3 szt. nowych paśniko-magazynów dla żubrów”. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974852 2019-09-09
godz. 09:30
Podlaskie Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984880 2019-09-09
godz. 09:30
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych Numer referencyjny: OR.272.17.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974708 2019-09-09
godz. 09:45
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975192 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego „inwestycyjnego Budowa parkingu dla samochodów osobowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974851 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie „Dostosowanie sieci energetycznej oraz instalacji elektrycznych SP ZOZ w Hajnówce do pracy z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946220 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Utrzymanie stada wolnościowego żubrów na terenie Nadleśnictwa Supraśl w latach 2019-2021 Numer referencyjny: SA.270.14.2019 Wartoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979985 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 636 000,00 złotych. Numer referencyjny: ZPK.271.5.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982521 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Sporządzenie pięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie gruntów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6983660 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa odbioru, transportu i utylizaji odpadów medycznych i odpadów niebezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984941 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa 0,6 tony jęczmienia do Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego wraz z jego rozładunkiem w miejscu wskazany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985178 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa miału węgla kamiennego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest "Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976165 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990077 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Zakup kuponów na posiłki profilaktyczne na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na rok 2019-2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990078 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy transformatorów SN/nN na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990082 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa artykułów dla żołnierzy 1. PBOT oraz żołnierzy 18. pr w 2019 roku, z podziałem na dwa zadania: zadanie 1 – farby maskujące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986428 2019-09-09
godz. 10:45
Podlaskie Oprogramowanie serwerowe - rozbudowa urządzenia FortiSanbox i dostawa licencji wraz ze wsparciem technicznym Producenta Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986491 2019-09-09
godz. 11:00
Podlaskie Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” do trzech punktów wydawania p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989298 2019-09-09
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego dla przedsięwzięcia p.n.: „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972321 2019-09-09
godz. 11:00
Podlaskie Budowa Otwartej Strefy Aktywności Numer referencyjny: OSO.271.10.2019.PN Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971828 2019-09-09
godz. 11:00
Podlaskie Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodniczkach i Supraślu Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974341 2019-09-09
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979533 2019-09-09
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)