Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6973181 2019-09-09
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok i za 2020 rok.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990595 2019-09-09
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę regularne sprzątanie mieszkania - Łódź Zlecę regularne sprzątanie (raz w tygodniu) mieszkania 80 m2 na Widzewie Wschodzie. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991574 2019-09-09
godz. 00:00
Łódzkie Opracowanie systemu automatycznego dwupłaszczyznowego wyważania zespołów wirujących wentylatorów, w szczególności energetycznych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974158 2019-09-09
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Dobrzelów do pos. 19c, 19d, 19e, dz.203/3, 240/4, 240/5 Wykonanie projektu budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974144 2019-09-09
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Bedoń Przykościelny ul. Parandowskiego do pos. 12 Wykonanie projektu budowlanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974226 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różyce-Żurawieniec" Numer referencyjny: ZPF.271.8.2019 Przedmiotem przetargu jest przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974495 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975711 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usług opiekuńczych i medycznych w miejscu zamieszkania dla uprawnionych do uzyskania pomocy oraz poza miejscem ich zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977029 2019-09-09
godz. 09:00
Lubelskie Usługa pomiaru pół elektromagnetycznych dla radiowych stacji bazowych, terminali radiowych stałych oraz pojazdów z terminalem prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943530 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi Numer referencyjny: 156/PN/ZP/D/2019 Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979885 2019-09-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Kępno Kępno miasto ul. Dworcowa nr dział.: 621/29 sprawa ZN/6385/4343MZI/2019/1704013 Budowa przyłącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979493 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa odzieży roboczej letniej i zimowej dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6980578 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, dla potrzeb kuchni sporządzającej posiłki dla mieszkańców ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981049 2019-09-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Chobot Bolesławiec gmina wiejska sprawa ZN/6398/404MZI/2019/18779 Opracowanie dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6983445 2019-09-09
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej dla zadania pod nazwą Budowa stacji 110/kV Żelechlinek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988459 2019-09-09
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do pracy na wysokości na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w latach 2019-2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988457 2019-09-09
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie modelu i symulacja pracy sieci nN w systemie Matlab/Simulink lub w systemie równoważnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990076 2019-09-09
godz. 09:00
Łódzkie Montaż układów klimatyzacji pomieszczeń nastawni w stacjach 110/15 kV: Piotrków Wschód, Gorzkowice, Zduńska Wola, Szadek, Poddębic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972999 2019-09-09
godz. 09:30
Łódzkie Przebudowa drogi gminnej w kierunku PKP (w Idzikowicach ) Numer referencyjny: GKBI.271.8.2019 Wykonanie robót budowlanych obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972995 2019-09-09
godz. 09:30
Łódzkie Przebudowa ulicy Stawowej w Drzewicy Numer referencyjny: GKBI.271.7.2019 Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985818 2019-09-09
godz. 09:45
Łódzkie Wykonywanie przeglądów technicznych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego. Numer referencyjny: 39/ZPN/19 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968985 2019-09-09
godz. 09:50
Łódzkie Budowa budynku magazynowego mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sieradzu przy ul. Zachodniej 4 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974791 2019-09-09
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/NDM/4620-17/2019: Wykonanie montażu pomostów technicznych na dachu budynku administracyjno-sztabowym 32 Bazy Lotnictwa Taktycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976946 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: SZP.-215- 27/19 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6941081 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 w m. Liciążna pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E, od km 23+39...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943642 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce Numer referencyjny: ZP.272.03.2019 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981819 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch jednostek administracy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982398 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985186 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Przetarg nieograniczony na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy Rząśnia Numer referencyjny: UGB.271.24.2019.PC 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985849 2019-09-09
godz. 10:00
Łódzkie Druk katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Numer referencyjny: KBZ.261...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)