Przetargi i zamówienia - instalacje, Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6888543 2019-07-18
godz. 09:00
Lubelskie Usługa fryzjerska dla kandydatów na podchorążych LAW.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843041 2019-07-18
godz. 12:00
Opolskie Outsourcing eksploatacja techniczna maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie Górażdzy Cement S.A ul. Cemento...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6863039 2019-07-18
godz. 15:30
Podlaskie Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892791 2019-07-19
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji członków stałych Zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894669 2019-07-19
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI/SMK/2/2019 na wybór członka Rady Programowej wykonującego nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897970 2019-07-19
godz. 00:00
Wielkopolskie Świadczenie usług Brokera Innowacji w formie koordynowania procesu implementacji istniejącej otwartej innowacji społecznej oraz op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899341 2019-07-19
godz. 00:00
Mazowieckie EPIMARKER3/16/2019 świadczenie usług na stanowisko Programisty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897743 2019-07-19
godz. 00:00
Lubuskie Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Świdnicy Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Ziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883841 2019-07-19
godz. 11:00
Małopolskie Inwentaryzacja majątku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2019 – 2023. Numer referencyjny: K-DZP-272-25/19 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893992 2019-07-19
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w ZZO Olszowa Sp. z o.o. Numer referencyjny: 15/ZZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888788 2019-07-19
godz. 16:00
Mazowieckie Świadczenie usług Lidera Klubu Seniora w ramach projektu pn. „Żyrardów stawia na seniorów”, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898877 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Pośrednictwo pracy dla Uczestników Projektu Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku Cel zamówienia Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898864 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Pośrednictwo pracy – wsparcie indywidualne dla Uczestników Projektu Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898878 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898876 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Poradnictwo zawodowe – wsparcie grupowe dla Uczestników Projektu Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898862 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Poradnictwo zawodowe - forma grupowa dla Uczestników Projektu Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku Cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898858 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia wraz z Indywidualnym Planem Działania - forma indywidualna Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897781 2019-07-22
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór prelegenta - Eksperta w obszarze oddziaływań psychologicznych do udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901790 2019-07-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 100 Uczestników/czek (100 os. x śr. 8h) w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901800 2019-07-22
godz. 00:00
Dolnośląskie PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - POŚREDNIK PRACY w projekcie "Mam pracę" Przeprowadzenie pośrednictwa pracy ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6856401 2019-07-22
godz. 12:00
Mazowieckie Usługi zapewnienia pracowników tymczasowych na potrzeby Frontexu Numer referencyjny: Frontex/OP/447/2019/KM Wartość bez VAT: 5 000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895302 2019-07-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Nr sprawy: USK/DOP/4.8-101/2019 „Świadczenie przez Przyjmującego zamówienia usługi polegającej na kierowaniu swoich Zleceniobiorc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894727 2019-07-22
godz. 12:00
Mazowieckie „Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895179 2019-07-22
godz. 12:00
Mazowieckie „Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893597 2019-07-22
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Numer referencyjny: ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901732 2019-07-23
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 7 Uczestników Projektu. Uczestnikami Projektu są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908611 2019-07-23
godz. 11:00
Opolskie Usługa rekrutacyjna polegająca na rekrutacji kandydatów z Kazachstanu na studia w języku polskim na Politechnice Opolskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901798 2019-07-24
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/ŚCZP/2019 z 15 lipca 2019r. dotyczące zatrudnienia terapeuty środowiskowego w mieszkaniu chronionym/treni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902966 2019-07-24
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 03/07/2019/TNSZ Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wybor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904886 2019-07-24
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie warsztatów kompetencji psychologiczno-społecznych – zajęcia indywidualne i grupowe,indywidualnego pośrednictwa pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)