Przetargi i zamówienia - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6708200 2019-04-23
godz. 08:00
Śląskie A) 4 szt. drzew gatunku jarząb pospolity o obw. pnia 22, 42, 70, 82 cm, 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity o obw. pnia 85, 103 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714330 2019-04-23
godz. 08:00
Pomorskie Zwalczanie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Pruszcz Gdański PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zwalczanie roślin z g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6684877 2019-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705428 2019-04-23
godz. 09:30
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6684967 2019-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie 2-ch zadań na terenie Gminy Zabierzów. 1. Wykonanie monitoringu na terenie dz. nr 949/10 tzw. „Kamieniołomu” w Zabierzow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688164 2019-04-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Nagnajów przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6689399 2019-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu. Numer referencyjny: RRG.271.1.7.2019 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688867 2019-04-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęca, w Gminie Lubicz” Numer referencyjny: INW.271.5.2019 zabezpieczenie skarpy, makroniwelac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704928 2019-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Wycinka drzew i krzewów wraz z zakupem pozyskanego drewna z wycinki oraz uprzątnięcie terenu po wycince na terenie Zakładu Linii K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706307 2019-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705814 2019-04-23
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707232 2019-04-23
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie wycinki zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych: Nr 1337R Sędziszów Młp. - Bystrzyca - Wielopole Skrzyńsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711026 2019-04-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa oraz posadzenie 14 szt. drzew, w tym pielęgnacja nasadzeń zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6685178 2019-04-23
godz. 10:45
Wielkopolskie Wykonanie robót remontowych w zakresie prac ogrodniczych, chodniku rowerowego i opaski, nasadzeń, robót uzupełniających i monitori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701605 2019-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w obrębie miasta Słubice w 2019 roku. Numer referencyjny: ZP.271.7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6682554 2019-04-23
godz. 11:30
Śląskie Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703289 2019-04-23
godz. 11:45
Dolnośląskie „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych we Wrocławiu” Numer referencyjny: ZP/PN/24/2019/DZZ Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688303 2019-04-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie „Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w msc. Święta Katarzyna”. Numer referencyjny: BRO.271.12.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704527 2019-04-23
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Zwalczanie barszczu Sosnowskiego z przewidywanej, maksymalnej powierzchni 33,9800 ha z nieruchomości położonych na terenie Gminy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705789 2019-04-23
godz. 12:00
Dolnośląskie Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Staroswto Powiatowe w Jaworze. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710600 2019-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie D/DIN.21.3.2019.18 wykonanie czterech nasadzeń zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku podziemnego działu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6681666 2019-04-23
godz. 13:00
Mazowieckie Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” nr POIS 02.05.00-00-0171/16” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701791 2019-04-23
godz. 13:00
Mazowieckie Zakup roślin wraz z obsadzeniem i pracami pielęgnacyjnymi związanymi z wykonaniem i utrzymaniem kwietników sezonowych, rabat kwiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708345 2019-04-23
godz. 15:00
Śląskie Koszenie traw z obcinaniem żywopłotów i krzewów w 2019 roku"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694186 2019-04-24
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe ZP.271.1.2019 „Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6662450 2019-04-24
godz. 08:00
Małopolskie Budowa wielopokoleniowego miejsca integracji w Rytrze Numer referencyjny: FE.271.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705583 2019-04-24
godz. 08:00
Mazowieckie Wycinka drzew Chodakowska 50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700339 2019-04-24
godz. 09:00
Podkarpackie Czterokrotne koszenie i utylizacja traw na stacjach 110/SN i SN/SN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708466 2019-04-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Koszenie trawy na stacjach WN/SN, SN/SN oraz SN/nN na terenie RD Leszno w roku 2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688305 2019-04-24
godz. 09:30
Wielkopolskie Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko w formule „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: P-zp.271.01.02.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)