Przetargi i zamówienia - sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6957714 2019-08-23 Świętokrzyskie Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w jednostkach ŚKSM Sp. z o. o. wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśnicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6927140 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu oraz w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900859 2019-08-23
godz. 09:30
Świętokrzyskie Zaprojektowanie i bud. masztu przy Nctwie Włoszczowa oraz moder. 2 dostrzeg. wraz z inst. i wyposaż. stanowiącym całość jako kpl w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950398 2019-08-23
godz. 09:30
Opolskie Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Brzeskim Centrum Kultury Numer referencyjny: KF.34...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903959 2019-08-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów w Nadleśnictwie Przasnysz Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia znajduj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955405 2019-08-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przeglądy i konserwacja systemów zabezpieczeń (ppoż., SSWiN, CCTV) zainstalowanych w budynkach znajdujących się na terenie działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960689 2019-08-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja systemu łączności i powiadamiania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Numer referencyjny: MT.2370.4.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957433 2019-08-23
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi „Monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji lokalnego systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964364 2019-08-23
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych i gaśnic w budynkach sądów: Sądu Okręgowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967081 2019-08-23
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego, polegającego na przekazywaniu do Alarmowego Centrum Odbiorczego zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957010 2019-08-23
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966534 2019-08-23
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup gaśnic zgodnie z OPZ. Zakup gaśnic zgodnie z OPZ wraz z transportem po stronie Wykonawcy dla ZLK w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967076 2019-08-23
godz. 12:00
Mazowieckie Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6947331 2019-08-25
godz. 00:00
Lubuskie Usługa monitorowania sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem UTA z centrali sygnalizacji systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958855 2019-08-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sygnalizatora skażeń WS Numer referencyjny: ZP-70/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 kompletów Sygnalizatorów Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965307 2019-08-26
godz. 09:00
Mazowieckie Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów korzystających z infrastruktury zlokalizowanej w CPD Oddziału Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950588 2019-08-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Prace remontowe w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku oraz Sądów Rejonowych w Radziejowie i Rypinie Numer referencyjny: ZP 4/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963096 2019-08-26
godz. 10:00
Pomorskie „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971368 2019-08-26
godz. 10:00
Śląskie ZWS/0114/08/19/1802/DM gaśnice 1. Gaśnica proszkowa GP6xABC 11 szt. 2. Uchwyt do gaśnicy 11 szt. 3. Znak gaśnica B1 100x100mm , p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957425 2019-08-26
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie remontu istniejącego systemu sygnalizacji pożaru SAP w 2 budynkach Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952278 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancj: BRAMY AUTOMATYCZNE; KLAPY DYMOWE; ODCIĄGI SPALIN (WZP-618/MW/19 PRZEDMIOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967805 2019-08-26
godz. 12:00
Wielkopolskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru w budynku Szkoły Policji w Pile szczegółowy opis ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972826 2019-08-27
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa, montaż, wykonanie połączenia z centralą ppoż elektrotrzymacza drzwiowego drzwi wewnętrznych oraz siłownika i elektrozacze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973829 2019-08-27
godz. 10:00
Małopolskie Przegląd systemu przeciwpożarowego - sygnalizacji pożaru i oddymienia w budynkach położonych przy ul. Garncarskiej 4, Jagielloński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962118 2019-08-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973409 2019-08-27
godz. 12:00
Mazowieckie Przegląd hydrantów na terenie Zakładu Północnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966153 2019-08-27
godz. 13:00
Śląskie przegląd gaśnic [TR/US/792] 1. przegląd gaśnic wg. załącznika 384 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968738 2019-08-27
godz. 13:00
Opolskie ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Naprawa elementów instalacji przeciwpożarowej Terminala Paliw w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965000 2019-08-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup wraz z dostawą ciężkiego zestawu hydraulicznego wraz z akcesoriami i osprzętem towarzyszącym dla OSP Miękinia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968055 2019-08-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFEROWE nr 2/ŻDLM/2019 w sprawie zakupu i dostawy mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)