Przetargi i zamówienia - leki, projekt energoelektryczny, Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6869722 2019-07-18
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Złocieniec miasto nr dzial.: 0013 Złocieniec-35/16 sprawa ZN/3412/5252MZI/2019/1901456...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888595 2019-07-18
godz. 08:00
Pomorskie 843/P/19/Oddział Gdańsk wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888597 2019-07-18
godz. 08:00
Pomorskie 844/P/19/Oddział Gdańsk wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Somonino Somonino gmina wiejska nr dzial.: 274/15 sprawa ZN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888677 2019-07-18
godz. 08:00
Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej "Terenów Inwestycyjnych" przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6891532 2019-07-18
godz. 08:00
Pomorskie 845/P/19/Starogard Gdański wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska ul. Koc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851796 2019-07-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Mieczysławowo Kleczew obszar wiejski nr dział.: Sławoszewo-273 sprawa ZN/5029/4545MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879191 2019-07-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Myjomice Kępno obszar wiejski nr dział.: 529 sprawa ZN/5249/4343MZI/2019/1901414 Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883827 2019-07-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy linii 15 KV GPZ Kozienice - P.25 RPB Łuczynów z linii napowietrznej na kablową relacji Chartowa - Aleksandrówka, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887699 2019-07-18
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy linii 15 kV GPZ Kozienice - P.8 Słowiki magistrala relacji słup nr 77 (PO Słowiki) - słup nr 89, odg. Słowiki: Folw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887700 2019-07-18
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy linii 15 kV GPZ Kozienice - P.8 Słowiki odgałęzienie Rudna 1, 2 z linii napowietrznej na kablową - gm. Kozienice - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890235 2019-07-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Marchwacz-Kolonia Szczytniki gmina wiejska nr dział.: 221 sprawa ZN/5399/4141MZI/2019/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890732 2019-07-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków Trybunalski w podziale na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892071 2019-07-18
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację L.SN od GPZ Pomian do 10-0082 Dzbenin 2 etap 1 w Dzbenin, gm.: Rzekuń.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892073 2019-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację L.SN od RPZ Pomian do stacji Czarnowiec nr 10-0311 i 10-0048 w miejscowościach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892070 2019-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowanej na modernizację L.SN od 10-0082 Dzbenin 2 do OL 10-7127 w msc. Kamianka etap 2 w Dzbenin gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893059 2019-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN na linię kablową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893993 2019-07-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW wraz z robotami budowlanymi przyłączenia do sieci budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego przy ul. Kieleckiej dz. 279/3 w Rad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893994 2019-07-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW budowy linii kablowej SN od stacji transformatorowej Wyszyna Rudzka w miejscowości Wyszyna Rudzka do ZKSN w PO Cieklińsko I w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6860981 2019-07-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie projektów Budowlano – Wykonawczych dotyczących oświetlenia przeszkodowego oraz usunięcia kolizji masztów oświetleniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6874852 2019-07-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 8 zadań - teren RE 3, RE 4.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883889 2019-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji logicznej i elektrycznej gniazd wtykowych 230 V dedykowanych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6884589 2019-07-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej w celu przyłączenia obiektów: a) zakładu usługowego hala warsztatowa w m. Zielona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6886711 2019-07-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Olsztyn gmina miejska ul. Żurawia nr dzial.: 153-61/119, 153-61/120 przyłącze kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6861234 2019-07-18
godz. 10:00
Podkarpackie Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół Numer referencyjny: ZP.271.74.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888628 2019-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punktów dystrybucyjnych OS do pasa drogowego. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889329 2019-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/66/PN/58/19 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889992 2019-07-18
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych dostosowania pól SN w stacjach WN/SN do nowych waru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895420 2019-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kablowych nN i SN w rejonie ul. Gibalskiego i Anielewicza w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877743 2019-07-18
godz. 11:00
Lubelskie na Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877742 2019-07-18
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)