Przetargi i zamówienia - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6416932 2018-12-07
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6442277 2018-12-11
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456893 2018-12-11
godz. 00:00
Pomorskie WYKONYWANIE OBSŁUGI PRAWNEJ w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450824 2018-12-11
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki Numer referencyjny: SA-271-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456092 2018-12-11
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459977 2018-12-11
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe i komplementarne świadczenie usług w zakresie rachunkowości jednostki III sektora (rachunkowość prowadzona zgodnie z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453890 2018-12-12 Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dzieła w postaci metodyki prowadzenia postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455072 2018-12-12 Wielkopolskie Kompleksowa obsługa dot. promocji produktu firmy Suncode - Zapytanie ofertowe 01/2018/3.3.3 Przedmiotem zamówienia jest zakup usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455050 2018-12-12 Świętokrzyskie Opracowanie audytu i strategii wzorniczej dla firmy Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455034 2018-12-12 Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455031 2018-12-12 Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455025 2018-12-12 Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454962 2018-12-12 Podlaskie Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra Obróbki Metali na arenie międzynarodowej Spotkania B2B -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6458251 2018-12-12 Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6458293 2018-12-12 Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 14E12018RSDRUK 1. Audyt wzorniczy – przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6444278 2018-12-12
godz. 10:00
Podlaskie „Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457695 2018-12-12
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466043 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Sporządzenie niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydanie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) sporząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6465856 2018-12-12
godz. 10:00
Łódzkie Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wieluniu i w jednostkach organizacyjnych powiatu wieluńskiego 1. Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466400 2018-12-12
godz. 10:00
Łódzkie ZP.271.34.2018.m Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wójt Gminy Wierzchlas zaprasza do składania ofert na realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443966 2018-12-12
godz. 11:00
Podkarpackie 1/MUD/2018/SOSRESCUE wykonanie audytu działań Gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu „SOS - rescue – the training center for orga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445749 2018-12-12
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445850 2018-12-12
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie audytu sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta na przykł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454142 2018-12-12
godz. 12:00
Lubelskie BGK.271.S.6.2018 przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i prawniczego w ramach projektu pn. „Gmina dla Seniora”, realizowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454264 2018-12-12
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie i przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportów z badań – analiz dotyczących funkcjonowania podmiotów przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6463200 2018-12-12
godz. 12:00
Mazowieckie PK XII BIA 0413.5.2017 Opracowanie dzieła w postaci metodyki prowadzenia postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435146 2018-12-12
godz. 15:00
Małopolskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MPK w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443938 2018-12-12
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług poradnictwa prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452745 2018-12-12
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Wykonanie badania ankietowego dla potrzeb badania ewaluacyjnego: Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6432353 2018-12-13
godz. 00:00
Śląskie Zlecę napisanie odpowiedzi na nakaz zapłaty - Gliwice Zlecę napisanie sprzeciwu jako odpowiedzi na nakaz zapłaty w postępowaniu up...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)