Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6440800 2018-12-07
godz. 10:00
Mazowieckie wybór 12 ekspertów stanowiących wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6423821 2018-12-10 Śląskie Poszukuję kursu na agenta celnego - Bytom Poszukuję kursu na agenta celnego. Proszę o podanie terminów szkoleń i informacji, ile t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6446428 2018-12-10 Lubelskie TZ.091.6.2018.AK Przeprowadzenie przez psychologa zajęć warsztatowych dotyczących edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449760 2018-12-10 Śląskie zorganizowanie szkolenia stacjonarnego dotyczącego relacji między rodzicami zastępczymi i biologicznymi w projekcie konkursowym "R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452860 2018-12-10 Łódzkie Usługi szkoleniowe dla nauczycieli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456782 2018-12-10 Mazowieckie Przeprowadzenia szkoleń z zakresu IT.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459125 2018-12-10
godz. 08:00
Lubuskie Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) warsztatów edukacyjno-kulinarnych w wybranych szkołach ponadpodsta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460698 2018-12-10
godz. 08:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szkolenie Przeprowadzenie szkolenia 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449499 2018-12-10
godz. 09:00
Małopolskie Realizacja szkolenia w ramach projektu, z zakresu: a) Warsztat „Trening komunikacji w rodzinie z elementami pierwszej pomocy” – II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6419569 2018-12-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6446381 2018-12-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych Numer referencyjny: SOSW.230.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445842 2018-12-10
godz. 10:00
Podkarpackie ZP.271.173.2018 usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zajęć dydaktyczno - wyrównaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445825 2018-12-10
godz. 10:00
Podkarpackie ZP.271.174.2018 usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zajęć dydaktyczno - wyrównaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6446833 2018-12-10
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/170/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kursów ECDL Advanced wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminów ECDL Advance...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452949 2018-12-10
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów informatyczno- medialnych dla młodzieży wraz z dojazdem do siedziby Młodzieżowego Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449640 2018-12-10
godz. 10:30
Dolnośląskie Cykl szkoleń i kursów w ramach projektu pt.: Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz. Organizacja kursów i szkoleń dla kadry pedagogicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6447407 2018-12-10
godz. 11:00
Małopolskie Organizacja szkoleń dla energetyków gminnych Numer referencyjny: OR-271-97/18 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453140 2018-12-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: a) księgowości b) opiekun osoby starszej c) operator obrabiarki sterowanej numerycznie CNC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6430014 2018-12-10
godz. 12:00
Mazowieckie Utworzenie Działu Personalnego jako Partnera Strategicznego Numer referencyjny: C/424/18/DLK/B/299-2 1. Wykonawca zobowiązany będz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440433 2018-12-10
godz. 12:00
Podlaskie Pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6444224 2018-12-10
godz. 12:00
Podkarpackie OR.042.19.11.2018 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456044 2018-12-10
godz. 12:00
Dolnośląskie PCPR.ZOPS.605.5.2018.AMH przeprowadzić usługę wspierającą aktywizację edukacyjną poprzez zatrudnienie brokera edukacyjnego. Uczest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443378 2018-12-10
godz. 12:00
Mazowieckie Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego, z podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6462855 2018-12-10
godz. 12:00
Lubelskie SZP-232-1047/US/2018. wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Turystyki i Rekreacja odbyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6444245 2018-12-10
godz. 12:00
Podkarpackie OR.042.19.12 2018 Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 lub 20 godzin kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443023 2018-12-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Szkolenie Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy ilość osób: 1 osoba termin realizacji: do uzgodnienia Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450000 2018-12-10
godz. 15:00
Lubuskie 01/8.4.2/2018 Wybór instytucji/ trenera do przeprowadzenia warsztatów: „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450003 2018-12-10
godz. 15:00
Lubuskie 02/8.4.2/2018 Wybór instytucji/ trenera do przeprowadzenia warsztatów: „Kreowanie i wizualizacja wizerunku” Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6426509 2018-12-11
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję kursu techniki sprzedaży - Jarosław Poszukuję kursu techniki sprzedaży dla dwóch osób. Proszę o podanie cen i terminów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6426492 2018-12-11
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Poszukuję kursu kosztorysanta budowlanego - Toruń Poszukuję kursu kosztorysanta budowlanego. Zależy mi, żeby zajęcia odbywały się ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)