Przetargi i zamówienia - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6364127 2018-11-21
godz. 09:30
Śląskie Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji kolektoró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441034 2018-12-06
godz. 09:00
Mazowieckie Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455242 2018-12-10 Dolnośląskie 9/2018 1. Dobór, dostawa i wymiana kotła gazowego w kotłowni MOKiB: W zakres robót wchodzą następujące czynności oraz roboty insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6462521 2018-12-10 Dolnośląskie Wykonania robót budowlanych obejmujących zamontowania pieca przenośnego na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym przy ul. Wojska Polsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6410647 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie przebudowy sieci gazowej w Ksawerowie ul. Żytnia Wykonanie przebudowy sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6421061 2018-12-10
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 9/14 stanowiącym własność G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6428812 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy sieci gazowej w m. Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435341 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Usługi Konserwacji dla obiektów należących do PSG sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, w ramach których Wykonawca zo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435366 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej z przyłączem w m. Zduńska Wola ul. Orzycka Komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435368 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej z przyłączami w m. Konstantynów Ł. ul. Srebrzyńska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438378 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Łódź ul. Bronisin 10 i 14. Kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443093 2018-12-10
godz. 08:00
Dolnośląskie , gazu ziemnego zaazotowanego   Lw (dawniej GZ-41,5) Kompleksowa dostawa paliwa gazowego GAZ ZIEMNY ZAAZOTOWANY Lw (dawniej GZ-41...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6444389 2018-12-10
godz. 08:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągów, przyłączy gazowych ś/c w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6444931 2018-12-10
godz. 08:00
Śląskie Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach zarządzanych oraz będących wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6419639 2018-12-10
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4. Przedmiot z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435332 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie RBM/3 zadania/Gazownia Bytom/SG00055937/Piekary/Nankera/Gazownia Ruda Śl./SG00056571/Zabrze/Różańskiego/Tetmajera/Gazownia Ruda Śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435337 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/Przebudowa/gazociągu/4/zadania/SG00066965/Gazownia/Katowice/Mikusińskiego/ncSG00057936/Rybnik/Świerklany/3Maja/śc/SG0005794...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435346 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/3_zadania/Gazownia_Bytom/UP/00207300UP/00207310/UP/00207350/Budowa Część 1- PT+RBM/UP00207300/Bytom/Stolarzowicka dz. 946/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435348 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/UP/00166455/Żernica/Olchowa/Rozdzielnia Gliwice/Budowa Część 1- UP/00166455/Żernica/Olchowa • Gazociąg śr/c Dz 63PE o dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435349 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/Gazownia_Częstochowa/UP/00160976/UP/00163112/UP/UP/00160310/UP/00181690/Budowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435352 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/UP/00169435/UP/00173512/UP/00173514/UP/00174920/UP/00176704/UP/00177439/UP/00178468/UP/00181655/UP/00182306/Gazownia Rybnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435354 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie RBM/3 zadania/Gazownia Gliwice/SG00056534/Gliwice/Hutnicza/Gazownia Zawiercie/SG00057937/Nowa Wieś/Zawadzkiego/Gazownia Zawiercie/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435356 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/3 zadania/Gazownia Rybnik/SG00066926/Racibórz/Głubczycka/Ocicka/SG00066936/Rybnik/Wawelska/SG00070280/Racibórz/Starowiejska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435363 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie PT+RBM/2 zadania/Gazownia Bielsko-Biała/SG00066859/Bielsko-Biała/Doliny Miętusiej/Roztoki/SG00066967/Bielsko-Biała/Akademii Umieję...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435327 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie Kadłub ul. Młyńska, Zielona, Piaskowa: Budowa dwóch sieci gazowych średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z pięcioma przyłączami gazu ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435336 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie Olesno ul. Kluczborska 30 dz. nr 1370/105: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441370 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie RBM/UP/00152913/Sosnowiec/Kraszewskiego/Gazownia Sosnowiec/Budowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441339 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz budowa i oddanie do użytkowania: gazociągu ś/c PE100 RC SDR 17 dn90, gazociągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6447334 2018-12-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Wronki w 2019 r. (ZP.271.2.61.2018) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6447360 2018-12-10
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa narzędzi do wymiany zaworów kulowych na czynnej sieci gazowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)