Przetargi i zamówienia - Koszalin - Usługi transportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7159179 2019-11-20 Zachodniopomorskie Wykonanie okresowej -pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach znajdujących się w trwałym zarządzie Inspekcji Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7131975 2019-11-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Gorzebądz. sprawa Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: dom jednorodzinny na dz. ZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7098086 2019-11-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151699 2019-11-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153687 2019-11-20
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153111 2019-11-20
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Zakup dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie: 1. zadanie nr 1 - żarówek, 2. zadanie nr 2 - elektronarzęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7113589 2019-11-20
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Modernizacja Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ MSWiA w Koszalinie („zaprojektuj i wybuduj”) Numer referencyjny: M-2373-11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136229 2019-11-20
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostarczenie dla Zamawiającego gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych dla kandydatów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153693 2019-11-20
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynku zabudowanego w kompleksie o łącznej powierzchni zabudowy 1.867,44 m2 składającej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150529 2019-11-20
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Dostawa wyposażenia laboratorium logistycznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150432 2019-11-20
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe kończące się 31.12. 2019r. i 31.12.2020r., oraz przygotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7129381 2019-11-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Kategoria: Paczki 1 paczka ok 32-33kg z koszalina pod Londyn Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Koszalin Adres dostawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156092 2019-11-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii , Intensywnej Terapii Dorosłych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166873 2019-11-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup kamer specjalistycznych użycia indywidualnego wraz z osprzętem w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134318 2019-11-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Ołużna. sprawa ZN/5516/5555MZI/2019/1902743 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139026 2019-11-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Klęcino Główczyce gmina wiejska nr dzial.: 176/2 sprawa ZN/5536/8358MZI/2019/1903121 B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144269 2019-11-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Wierzchomino. sDrawa ZN/5574/5353MZE/2019/1 OPEX 2019 - Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153733 2019-11-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Witolub Karlino obszar wiejski nr dzial.: 0007-637 sprawa ZN/5655/5151MZI/2019/1803783 Budowa przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159106 2019-11-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Białokury Siemyśl gmina wiejska sprawa ZN/5705/5555MZI/2019/18777 Wykonanie robót budowlanych dla mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7101972 2019-11-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zarządzanie projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno – Marszewo etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163187 2019-11-21
godz. 09:50
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Rejonów Dróg Wojewódzkich w: Białog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151451 2019-11-21
godz. 09:55
Zachodniopomorskie Wykonywanie bieżących prac i czynności polegających na sprzątaniu i utrzymaniu właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152752 2019-11-21
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - Transport specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154393 2019-11-21
godz. 11:00
Zachodniopomorskie DOSTAWA SPRZĘTU ORAZ MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW DYDAKTYCZNYCH Numer referencyjny: 2/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155765 2019-11-21
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Naprawa schodów zapasowej klatki schodowej w bud. nr 1 w 2 wariantach: o wariant I - 3 biegi, o wariant II - 5 biegów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156758 2019-11-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Usługa fizyka medycznego zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą - prawo atomowe dla następujących urządzeń: - aparat RTG MULTIX P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7130205 2019-11-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Drzwi przednie i przedni błotnik do audi a4 b6 Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Koszali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148980 2019-11-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Kategoria: Meble szafa Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Koszalin Adres dostawy: Polska , Lubuskie, Gorzów Wielkopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160283 2019-11-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie Usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną Szpitala Wojewódzkiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142374 2019-11-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Złocieniec miasto nr dzial.: 010-37/5 sprawa ZN/5557/5252MZI/2019/1802624 Zasilanie elektroenergetycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)