Przetargi i zamówienia - Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6440970 2018-12-06
godz. 09:30
Śląskie „Miejski model jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z prognozą jakości powietrza” Numer referencyjny: ZP.WER....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6423825 2018-12-10
godz. 00:00
Pomorskie Poszukuję tłumacza przysięgłego j. francuskiego - Słupsk Zlecę przetłumaczenie zaświadczenia o kremacji i karty zgonu z francuskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440677 2018-12-10
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej Numer referencyjny: PN-13/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454987 2018-12-11 Mazowieckie Zapytanie ofertowe 3/CS/2018 (Zamawiający: Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej) Przedmiotem zamówienia jest pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459452 2018-12-11 Mazowieckie CTT_AK_FS200_2018/2 wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu w języku polskim oraz angielskim opisu 26 technologii WUM w opa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453274 2018-12-11
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roczna aktualizacja baz danych GPS na śmigłowcach Mi-14, Mi-2 i W3 eksploatowanych w GL Darłowo, w tym: a) Rocznej aktualizacji ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6458533 2018-12-11
godz. 10:00
Łódzkie 20/PU/19 Aktualizacja baz danych systemów nawigacyjnych GPS GARMIN, zamontowanych na statkach powietrznych: 7dlot: GPS 155XL w ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443853 2018-12-11
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6451932 2018-12-12
godz. 00:00
Dolnośląskie W skład usługi wchodzić będzie: 1. Przygotowanie strony internetowej wnioskodawcy – przystosowanie strony www Wnioskodawcy do dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453921 2018-12-12
godz. 00:00
Wielkopolskie dostawa specjalistycznych usług Zadaniem podwykonawcy będzie: • rekrutacja pacjentów z otyłością BMI >25 (200 osób) oraz gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456889 2018-12-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa polegająca na obsłudze portierni i centrali telefonicznej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6464864 2018-12-12
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie tłumaczenia artykułu naukowego pt.: „Inteligentny system ekspertowy wspomagający projektowanie procesu technologicznego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453761 2018-12-12
godz. 12:00
Mazowieckie Tłumaczenia pisemne zwykłe Numer referencyjny: BF-II-3710-21/18 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6431783 2018-12-12
godz. 13:00
Wielkopolskie Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją Numer referencyjny: BGW-III.272.1.2018 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6467523 2018-12-12
godz. 14:00
Lubelskie PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Elektroniczny system informacji prawnej w wersji intranetowej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452745 2018-12-12
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Wykonanie badania ankietowego dla potrzeb badania ewaluacyjnego: Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457105 2018-12-13
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia są: 1) Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych w czterech województwach objętych projektem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457659 2018-12-13
godz. 10:00
Mazowieckie Redakcja językowa, korekta i edycja dokumentów programowych oraz tłumaczenie suplementów specjalistycznego do dyplomów i świadectw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459311 2018-12-14
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455995 2018-12-14
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zapewnienie dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy książek elektronicznych zintegrowanej z inżynierskimi narzędziami intera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466402 2018-12-14
godz. 14:00
Lubuskie DA.1.1641.2.4.2018.DK Zakup i dostawa prasy w wersji papierowej oraz dostęp do prasy w wersji elektronicznej dla Urzędu Marszałkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466062 2018-12-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie opisów technologii w posiadaniu których znajdują się Akademia Morska oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny i umieszczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6463147 2018-12-17
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466703 2018-12-18
godz. 10:00
Mazowieckie przeprowadzenie badania opinii konsumentów w krajach Unii Europejskiej o Polsce Numer referencyjny: BLF/125/2018/PN Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466175 2018-12-18
godz. 11:00
Mazowieckie Współpraca przy realizacji projektów w ramach Programu Open Poland Numer referencyjny: 1/IAM/2018/12 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6463103 2018-12-18
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów na stronę internetową w ramach Projektu LIFE16 NAT/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6411681 2018-12-20
godz. 16:00
Mazowieckie Zakup przestrzennych danych wektorowych sieci transportowej wzdłuż zewnętrznych granic UE Numer referencyjny: Frontex/OP/1262/2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425769 2018-12-21
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie analizy zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH: 18/POIR/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450460 2018-12-21
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie weryfikacji:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6421131 2018-12-27
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)