Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6752812 2019-05-24
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe na adaptację, dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Kubusia Puchatka w Gorzkowicach Przedmiotem niniejszego zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770391 2019-05-24
godz. 09:00
Łódzkie Remont klatki schodowej lewej w budynku mieszkalnym przy Placu Czarnieckiego 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751596 2019-05-24
godz. 10:00
Łódzkie ZP/67/2019 – Remont pokoi lekarskich przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w Instytucie „CZMP” w syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751682 2019-05-24
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769810 2019-05-24
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontu piwnic z przeznaczeniem na szatnie na terenie KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769805 2019-05-25
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie remontu podłogi w pokoju komendanta oraz sekretariatu na terenie KPP w Pabianicach przy ul. Że...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765165 2019-05-27
godz. 09:00
Łódzkie Stacje transformatorowe Sn/nN – naprawa eksploatacyjna budynków stacji na terenie OŁD w podziale na 2 zadania:Zadanie 1: Rejon Ene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753642 2019-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Remont patio w budynku WNS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. Numer referencyjny: FDP.2301.08.19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767669 2019-05-27
godz. 14:00
Łódzkie 1. Malowanie klatek schodowych - wieżowce szt. 5 (po 2 klatki); 2. Mycie i malowanie elewacji (szczyt północny, ściana balkonowa -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777380 2019-05-28
godz. 09:00
Łódzkie Remont elewacji oraz pomieszczeń wewnątrz budynku biurowo-socjalnego na terenie Obwodu Drogowego w Brzeźniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767506 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. LU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767485 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie MALOWANIe KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. LU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767470 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie MALOWANIe KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767460 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767451 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDYNKU PRZY UL. ODOLANOWSKIEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767411 2019-05-28
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie robót w zakresie MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY PIWNICZNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I TECHNICZNYCH W BUDY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705052 2019-05-29
godz. 09:00
Łódzkie Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy w budynku stacji dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761051 2019-05-29
godz. 09:30
Łódzkie Malowanie i remont wybranych pomieszczeń II, V, VI, VII, VIII oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej Numer referencyjny: RSO....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760914 2019-05-29
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym w Kuźnicy Skakawskiej w gminie Wieruszów, nr ewid. Dz. 550/4 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762621 2019-05-29
godz. 11:00
Łódzkie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach” – roboty dodatkowe Numer referencyjny: UG.RZI.271.6.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778409 2019-05-29
godz. 14:00
Łódzkie Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768269 2019-05-30
godz. 09:00
Łódzkie Dobudowa klatki schodowej do budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie Numer referencyjny: ZP 2/2019 Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764513 2019-05-30
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765059 2019-05-30
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765095 2019-05-30
godz. 10:00
Łódzkie „Roboty remontowo budowlane – dotyczące obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Zbocze 2a – dla potrzeb M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768573 2019-05-30
godz. 10:00
Łódzkie „UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO ,,MALUCH” W BUDYNKU GIMNAZJUM W BIAŁACZOWIE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA POTRZEBY ODDZIAŁU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768609 2019-05-30
godz. 11:00
Łódzkie Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole oraz przebudowa kuchni w budynku szkoły w Mierzycach Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768968 2019-05-30
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie sufitu akustycznego wraz z niezbędnymi instalacjami w nowym pomieszczeniu biurowym w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764587 2019-05-30
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbudowa budynków, modernizacja ramp oraz wykonanie oświetlenia terenu w Lisowicach Numer referencyjny: BPzp.261.25.2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778113 2019-05-31
godz. 00:00
Łódzkie Remont FUP Nieborów 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)