Przetargi i zamówienia - Opole - Budowlana - remonty, wykończenia, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6844004 2019-06-27 Opolskie Kategoria: Paczki 10 Adres nadania: Opole , 46-020, Polska Adres dostawy: Różańsko , 74-311, Polska Dystans: 413.00 km Opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6859763 2019-06-27 Opolskie Kategoria: Paczki Mała paczka, z poduszką pneumatyczną zawieszenia Adres nadania: Opole , 46-020, Polska Adres dostawy: Magdeburg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6857327 2019-06-27
godz. 08:00
Opolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6857325 2019-06-27
godz. 08:00
Opolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego” w Opolu - Chmielowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6857322 2019-06-27
godz. 08:00
Opolskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania budżetowego: "Rozbudowa mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784959 2019-06-27
godz. 09:00
Opolskie Ochrona siedliska rybitwy białowąsej A196 w obszarze Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski – koszenie trzciny Numer referencyjny: WOF.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831809 2019-06-27
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa środków opatrunkowych (z podziałem na 6 zadań) Numer referencyjny: PN/D/FA/5/19 Na przedmiot zamówienia składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6845804 2019-06-27
godz. 09:00
Opolskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826005 2019-06-27
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku Numer referencyjny: PN/D/FA/6/19 Na przedmiot zamówienia składa się zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6784903 2019-06-27
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego uzytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-3/2019 Materiały jednorazowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6857321 2019-06-27
godz. 10:00
Opolskie Przebudowa i rozbudowa istniejącej architektury sportowej w dzielnicy Krzanowice w Opolu w ramach zadania: „Czarnowąsy, Krzanowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841742 2019-06-27
godz. 10:30
Opolskie „Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 26 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów” Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784880 2019-06-27
godz. 11:00
Opolskie Dostawa policyjnego samochodu nieoznakowanego Numer referencyjny: WS-Z.2380.17.2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845426 2019-06-27
godz. 11:30
Opolskie Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska „Bolko” przy ul. Marka z Jemielnicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6795175 2019-06-27
godz. 12:00
Opolskie Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście" Numer referencyjny: PN/01/2019 Przedmiotem niniejszego zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839406 2019-06-27
godz. 12:00
Opolskie Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na stacjach na terenie RP Numer referencyjny: Nr referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847492 2019-06-28
godz. 00:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawy dodatkowych obiektów w NAV zgodnie ze szczegółową specyfikacją Przedmiot zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6850245 2019-06-28
godz. 09:00
Opolskie AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Zakup agregatów prądotwórczych przenośnych. Dostawa na podstawie zamówienia, któreg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769926 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Remont posadzek loggii wraz z remontem balustrad loggii w ilości 9 sztuk w budynku przy ul. Chełmskiej 11 - piony parzyste i niepa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769929 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Remont fragmentów elewacji wraz z remontem balustrad i płyt stropowych loggii budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 12 - 3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784877 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer referencyjny: WT.2370.5.2019 Wartość bez VAT: 691 057.00 PLN Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6791711 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6. Prace projektowe i roboty budowlane - formuła „zaprojektuj i wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846686 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii Numer referencyjny: 20/PN/2019 Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6853073 2019-06-28
godz. 10:00
Opolskie Pakiet I Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport : - opakowań z papieru i tektury , kod 15 01 01 w ilości około 40 T ( prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845612 2019-06-28
godz. 10:30
Opolskie PN.D.DI.17.19 Zakup, dostawa oraz wdrożenie Radiologicznego Systemu Informacyjnego, Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824008 2019-06-28
godz. 10:40
Opolskie Atrament do drukarki przemysłowej REA JET PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Atrament do drukarki TEP-SW 010 Atrament do drukarki REA JET,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826538 2019-06-28
godz. 11:00
Opolskie Przebudowa pomieszczeń I piętra budynku Szpitala w celu dostosowania OAiIT oraz Centralnej Sterylizatorni do obowiązujacych przepi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832554 2019-06-28
godz. 11:00
Opolskie Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Numer referencyjny: ZP.271.3.3.2019 Wykonanie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838386 2019-06-28
godz. 11:00
Opolskie Materiały i sprzęt jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZP/03/2019 Zakup i dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6855787 2019-06-28
godz. 11:30
Opolskie Dostawa środki czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)