Przetargi i zamówienia - Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6439890 2018-12-11
godz. 10:00
Małopolskie Doraźna ochrona fizyczna obiektu( na nieogrodzonym terenie) i mienia znajdującego się w Bazie Szkoleniowo- Wypoczynkowej ”Lubogosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6442335 2018-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie „Zarządzanie zasobem lokalowym” Numer referencyjny: GN.7131.1.2018 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450016 2018-12-11
godz. 10:00
Pomorskie "Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (część 1) oraz Wydziału Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456154 2018-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na: 1) dokonywaniu przeglądów i ocen stanu technicznego inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459520 2018-12-11
godz. 10:30
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie przechowywania usuniętych pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w przypadkach określonych art...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459521 2018-12-11
godz. 10:30
Lubuskie Usuwania pojazdów z dróg powiatowych Powiatu Żarskiego i ich odholowania na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Żarskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455418 2018-12-11
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasto Świnoujście na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. WOS.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455435 2018-12-11
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Świnoujście na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455313 2018-12-12 Mazowieckie Naprawy i konserwacja instalacji budynkowych oraz konserwacji centralnego ogrzewania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460501 2018-12-12 Mazowieckie 8/LOG/TECHN/2018 Świadczenie usługi parkowania wojskowych pojazdów: marki Solbus oraz 2 pojazdów marki VW Crafter na parking strze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441404 2018-12-12
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 Numer referencyjny: ZP/29/2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456705 2018-12-12
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie : 1) usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu tucholskiego oraz ich przechowywania na parkingu st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466030 2018-12-12
godz. 09:00
Mazowieckie Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowodworskiego w sytuacjach, o których mowa w art.l30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 cze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453642 2018-12-12
godz. 09:45
Zachodniopomorskie Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2019 roku Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436948 2018-12-12
godz. 10:00
Śląskie OBSŁUGA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH WRAZ Z ICH OBEJŚCIAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW, ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440650 2018-12-12
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie robót remontowo-budowlanych drobnych i awaryjnych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w budynkach zamieszkałych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443402 2018-12-12
godz. 10:00
Podkarpackie KTD.271.6.2018 wykonanie usług w zakresie: usuwania pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453407 2018-12-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Pełnienie funkcji Operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku. Numer referencyjny: ZPI.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459330 2018-12-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wycena rynkowa nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin stanowiących działki nr 154/5, 154/6 14/12 oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466168 2018-12-12
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego, dla bu­dynków Gminy Piekary Śląskie administrowanych przez Zakład Gospodarki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450614 2018-12-12
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452668 2018-12-12
godz. 11:00
Pomorskie "Usługi zarządzania nieruchomością zabudowaną położoną w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1." Numer referencyjny: ZP.271.78.2018 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452902 2018-12-12
godz. 11:00
Małopolskie Wykonywanie usług związanych z administrowaniem lokalami stanowiącymi własność Gminy Olkusz we Wspólnotach Mieszkaniowych Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453632 2018-12-12
godz. 11:00
Podlaskie OF-2414-72/2018 świadczenie usługi całodobowego przechowywania pojazdów będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Białogardzie na pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454905 2018-12-12
godz. 11:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług sporządzania wycen nieruchomości położonych na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego objętych zasięgiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455378 2018-12-12
godz. 11:00
Wielkopolskie Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwacyjnych w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459473 2018-12-12
godz. 11:00
Małopolskie Wycena zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Mogilskiej wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego ustalającego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450769 2018-12-12
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usuwanie i przechowywanie pojazdów 3. Przedmiot zamówienia: Zawarcie umowy o świadczenie usług na rzecz Powiatu Goleniowskiego pop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452993 2018-12-12
godz. 12:00
Małopolskie Wykonywanie usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olkusz (lokale mieszkalne, socjalne, użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459080 2018-12-12
godz. 12:00
Podkarpackie Gospodarz sołectwa CZĘŚĆ I -Gospodarz sołectwa Boguchwała CZĘŚĆ II -Gospodarz sołectwa Kielanówka CZĘŚĆ III -Gospodarz sołectwa Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)