Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6765244 2019-05-24
godz. 00:00
Świętokrzyskie Realizacja w 2019r. szczepień profilaktycznych w ramach „Programu szczepień profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Bieliny na lata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769843 2019-05-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770630 2019-05-24
godz. 00:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Przedmiotem zamówienia jest całodobowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771033 2019-05-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiania taśmy leczenia nietrzymania moczu w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781254 2019-05-24
godz. 00:00
Mazowieckie Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurofizjologicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717636 2019-05-24
godz. 07:30
Śląskie Dostawa implantów laryngologicznych oraz protezek wewnątrzusznych dla bloku otolaryngologicznego Numer referencyjny: ZP-19-044UN P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717640 2019-05-24
godz. 08:30
Małopolskie Dostarczanie leku Desfluranum wraz z najmem parowników Numer referencyjny: 50/ZP/2019 Nazwa międzynarodowa dawka postać ilośćDesfl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6721215 2019-05-24
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego (SM) Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6751071 2019-05-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych/ świadczenie usług w następujących zakresach i komórkach organizacyjnych: 1. lekarskie świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757849 2019-05-24
godz. 09:00
Opolskie Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na potrzeby leczenia krwią i jej składnikami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765514 2019-05-24
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa materiałów opatrunkowych Numer referencyjny: EOP.332.11.19 Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów opatrunkowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6766933 2019-05-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile. Numer referencyjny: 50/2019 Opis przedmiotu zamówienia: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767438 2019-05-24
godz. 09:00
Śląskie Dostawa błon osierdziowych Numer referencyjny: 44/EZP/19 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę błon osierdziowych szczegółowo o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768250 2019-05-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa automatycznego zestawu do barwienia tkanek. Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-13/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746430 2019-05-24
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa serwisowa aparatury diagnostycznej przez okres 3 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775126 2019-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Znak sprawy: S zP . ZP . 2 7 1.5 1. 1 9 SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ASORTYMENTU NIEZBĘDNEGO DLA POTRZEB CHIRURGII NACZYNIOWEJ SZPITALA SPEC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762623 2019-05-24
godz. 09:00
Śląskie Dostawy jednorazowych wyrobów medycznych Numer referencyjny: 47/PN/19 przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowych wyrobów med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761444 2019-05-24
godz. 09:00
Mazowieckie zakup i sukcesywna dostawa wiskoelastyków, płynów do irygacji wewnatrzgałkowej, barwników Numer referencyjny: CSKDZP-2375/25/04/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6778844 2019-05-24
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa feromonów: -Feromony Ipsodor W: 2 230szt. -Feromony Trypodor: 60szt. -Feromony Lymodor: 70szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782950 2019-05-24
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Oznaczenie sprawy 452/CMSJU/19 Wypożyczenie zestawu rewizyjnego oraz zakup jednej śruby do stabilizacji przeznasadowej Omega 21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768195 2019-05-24
godz. 09:30
Wielkopolskie Dostawa pieluch, pieluchomajtek, podpasek, patyczków kosmetycznych dla SZOZnMiD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768147 2019-05-24
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawy materiałów medycznych z podziałem na pakiety. Numer referencyjny: RZP-19/IM/2019 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760395 2019-05-24
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy pieluszek jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 15/2019/PN Pieluszki jednorazowego użytku w asortymencie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717609 2019-05-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa szczepionki 13 walentnej (PCV 13) adsorbowanej, skoniugowanej, zawierającej antygeny wszystkich wymienionych serotypów (1,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6716660 2019-05-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)-WSZ-EP-18/2019 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: dostawa urządzeń wszczepialnych do elektroterapii dla potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721161 2019-05-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników laboratoryjnych Numer referencyjny: ZP-736-2016 Dostawa odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721175 2019-05-24
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa bielizny i obłożeń jednorazowego użytku Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/39/2019 Zadanie 1 Fartuch chirurgicznyZa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721180 2019-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych Numer referencyjny: NZZ/29/P/19 Grupa 1Preparaty stom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6721194 2019-05-24
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6728654 2019-05-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)