Przetargi i zamówienia - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6707405 2019-04-23
godz. 00:00
Małopolskie WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716501 2019-04-23
godz. 00:00
Zachodniopomorskie PIW.FN.2601.34.2019 wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału nieruchomości, dla których prowadzona jest księga wiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713363 2019-04-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wykonanie mapy turystycznej Miasta Świdwin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655972 2019-04-23
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705453 2019-04-23
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie III etapu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709867 2019-04-23
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Lokalizacja: Działki nr 148/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699821 2019-04-23
godz. 12:00
Wielkopolskie Wykonanie map do celów projektowych syt. - wys. w skali 1 : 1000 w Rościnnie gm. Skoki. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie map s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709120 2019-04-23
godz. 14:00
Małopolskie Opracowanie map do celów projektowych w ul. Zawiłej 1. Opracowanie mapy do celów projektowych 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697300 2019-04-23
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz gminy w następującym zakresie: - wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700063 2019-04-23
godz. 15:00
Śląskie Monitoring aktywności ruchów masowych w obrębie osuwisk przy drogach krajowych w 2019 roku"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6697291 2019-04-24
godz. 00:00
Mazowieckie Prace sozotechniczne na terenie ZPN Rybnik. Pompowanie produktu i zanieczyszczonych wód z otworów technologicznych z bariery iniek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631144 2019-04-24
godz. 08:00
Wielkopolskie Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.9.2019 Numer referencyjny: POZ.WOP.260.9.2019 Wykonanie weryfikacji danych ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698178 2019-04-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąsko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703430 2019-04-24
godz. 09:45
Małopolskie Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6704689 2019-04-24
godz. 09:45
Opolskie Modernizacja ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: Warłów, Ligota ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658011 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami „pas drogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698194 2019-04-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dęb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698995 2019-04-24
godz. 10:00
Śląskie Opracowania geodezyjno-kartograficzne Numer referencyjny: WFZ.272.5.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701046 2019-04-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie Opinii geotechnicznej dla działki pod planowaną budowę siedziby Posterunku Policji w 28-366Małogoszcz, ul Jaszowskiego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701739 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie Badania archeologiczne przy ul. Ossowskiego w Warszawie Numer referencyjny: DZP/28/PN/24/19 Przedmiotem zamówienia są: badania ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6703703 2019-04-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707145 2019-04-24
godz. 10:00
Małopolskie Sporządzenie opracowania geodezyjnego - podziału działki ewid. nr 225/16 o pow. 0,0248 ha, położonej w Niedzicy, stanowiącej własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661203 2019-04-24
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6698198 2019-04-24
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708539 2019-04-24
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci i uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz i Jeżyce Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710830 2019-04-24
godz. 11:36
Pomorskie Zakup i dostawa map nawigacyjnych papierowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mapa angielska-papierowa nr 518 - 3 szt. 2 Mapa angielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6679380 2019-04-24
godz. 12:00
Świętokrzyskie BGK.6830.02.2018 wykonanie rozgraniczenia tj. ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w obrębie Parszów, przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699136 2019-04-24
godz. 12:00
Śląskie 1 Wykonywanie obmiarów geodezyjnych składowisk węgla w TAURON Ciepło sp. z o.o. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700229 2019-04-24
godz. 12:00
Śląskie „Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701560 2019-04-24
godz. 12:00
Podkarpackie Usługi w zakresie wykonania pomiarów i opracowań geodezyjno - kartograficznych Numer referencyjny: IN.II.272.14.2019 Usługi w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)