Przetargi i zamówienia - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6446822 2018-12-10
godz. 07:45
Śląskie Opracowanie opinii górniczo-geologicznej dla nieruchomości na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (K-864m3) Pawłowice, ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453706 2018-12-10
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych - 160727C Ujma Duża - Łowiczek o dł. około 860 m - 1604709C ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445630 2018-12-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Badanie geotechniczne gruntu pod budowę miejsca odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi para...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456199 2018-12-10
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zapytania ofertowego jest „Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6462504 2018-12-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Usługa stabilizacji lini pomiarowej Chrzanów - 52 punkty wraz z zamierzeniem w rejonie starych zrobów poeksploatacyjnych rud cyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445608 2018-12-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455368 2018-12-10
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, tzw. białej karty, nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kordeckiego 4 /of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445127 2018-12-10
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz gminy w następującym zakresie: - wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6426523 2018-12-11 Mazowieckie Zlecę badanie gruntu - Pułtusk Zlecę badanie gruntu pod drewniany domek (w planie posadowiony na peckach) o wymiarach 5.5 x 7.5. L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6459670 2018-12-11
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji wraz z naniesieniem na mapy z Zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6445956 2018-12-11
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi z zakresu geodezji i kartografii na terenie miasta Olsztyna w 2019 r. Numer referencyjny: ZP.271.1.101.2018.a Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454419 2018-12-11
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie podziałów nieruchomości wraz ze stabilizacją nowych granic w związku z przebudową dróg technologicznych wzdłuż linii CMK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452134 2018-12-11
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału działki nr 92/2 obr. Będzelin, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6446516 2018-12-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie rozpoznawczych, archeologicznych badań powierzchniowych wraz z opracowaniem wyników badań na terenie inwestycji.: Budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6458747 2018-12-12
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie opinii biegłego/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452146 2018-12-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie podziałów geodezyjnych działek nr 561/37 i 330/37 w Rydułtowach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6452280 2018-12-12
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywne dokonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2019 roku 2. Opis przedmiotu zamówienia a) Zakres prac obejmuje: - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6453159 2018-12-12
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie badań geofizycznych w celu wykrycia ewentualnych pustek poeksploatacyjnych 1. Badania geofizyczne 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6454028 2018-12-12
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie badań geofizycznych w celu wykrycia ewentualnych pustek poeksploatacyjnych 1. Badania geofizyczne 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6376777 2018-12-12
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6377924 2018-12-12
godz. 10:50
Mazowieckie Wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6456346 2018-12-12
godz. 11:00
Podkarpackie GKM.271.21.2018 Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6462835 2018-12-12
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Wykonanie geodezji - wytyczenie i inwetaryzacja linii kablowej, sporządzenie map przyjętych do zasobu Kolejowego Ośrodka Dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6437242 2018-12-12
godz. 12:45
Świętokrzyskie Opracowanie w latach 2019 - 2020 dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych zasobów eksploatacyjnych, analiz ryzyka oraz wniosków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6431783 2018-12-12
godz. 13:00
Wielkopolskie Opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją Numer referencyjny: BGW-III.272.1.2018 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449775 2018-12-13
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obręb geodezyjny Posada, w rejonie ulicy Ustrzyckiej, o powierzch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6455209 2018-12-13
godz. 00:00
Podlaskie ZWiK 4501.3.39.2018 obsługę geodezyjną w 2019 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6457630 2018-12-13
godz. 09:30
Mazowieckie usługę polegającą na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449527 2018-12-13
godz. 10:00
Pomorskie Bieżąca obsługa geodezyjna przedsiębiorstwa w latach 2019-2020, zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6449689 2018-12-13
godz. 10:00
Lubelskie Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0019 Wodna, gmina Urzędów, oznaczonych jako działka nr 666/3 i nr 66...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)