Przetargi i zamówienia - Finanse - ubezpieczenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6703368 2019-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I RYZYK NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE” Numer referencyjny: ZP/NIFC-12/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693986 2019-04-24
godz. 00:00
Mazowieckie - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695676 2019-04-24
godz. 09:00
Śląskie USŁUGA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYWCU Numer referencyjny: AG/zp/ V/ 2019 Przedmiotem postępowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706517 2019-04-24
godz. 09:30
Śląskie WT.2370.1.11.2019 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644798 2019-04-24
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699685 2019-04-24
godz. 10:00
Śląskie Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wisła

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707800 2019-04-24
godz. 10:00
Śląskie ZP/01/04/2019 "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708825 2019-04-24
godz. 10:00
Pomorskie Pokrycie ubezpieczeniem upraw rolnych (sezon wiosenny) od zdarzeń losowych – co najmniej od gradu, przymrozków wiosennych, huragan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709424 2019-04-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661185 2019-04-24
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707262 2019-04-24
godz. 11:00
Śląskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer referencyjny: WT-I.2370.8.2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699195 2019-04-24
godz. 11:20
Lubuskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Górzyca Numer referencyjny: ZP 271.2.2019 Część I Zamówienia: Ubezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696251 2019-04-24
godz. 11:30
Łódzkie OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ZAMAWIAJĄCEGO Numer referencyjny: Zp.271.10.2019 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696432 2019-04-24
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 5 zadań Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701388 2019-04-24
godz. 12:00
Lubuskie Usługa ubezpieczenia Powiatu Nowosolskiego Numer referencyjny: 56/2019/N/NOWA SÓL Zamówienie zostało podzielone na następujące cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708026 2019-04-24
godz. 13:00
Małopolskie Usługa ubezpieczenia Numer referencyjny: DZP.271-15/19 Przedmiotem postępowania jest: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709262 2019-04-24
godz. 14:00
Opolskie Usługa ubezpieczenia mienia PMWSZ w Opolu oraz ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. ubezpieczenie mienia od ognia i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708086 2019-04-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej WSSE w Kielcach z podziałem zamówienia na 2 części. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711324 2019-04-25
godz. 10:00
Wielkopolskie „Ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Gminy Ryczywół” Numer referencyjny: RIR.271.04.2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711968 2019-04-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 3.1. Zadanie 1 - podczas 2 dniowych wizyt studyjnych dla 408 studentów, w okresie od dnia podpisania umowy do 28.02.2022r., w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711233 2019-04-25
godz. 11:00
Małopolskie Ubezpieczenie Numer referencyjny: WZP.2370.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie: 1) Część I – ubezpieczenie mienia i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710856 2019-04-25
godz. 12:00
Mazowieckie Ubezpieczenie pojazdu służbowego Komendy Stołecznej Policjiw ramach AC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ubezpieczenie pojazdu służbowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6710517 2019-04-25
godz. 13:00
Podkarpackie Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 01.05....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714326 2019-04-26
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Ubezpieczenie mienia Teatru Polskiego w Szczecinie za okres od 01.05 2019 do 30.04.2020 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ubezpieczenie m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700262 2019-04-26
godz. 09:30
Wielkopolskie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6666616 2019-04-26
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Na świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705810 2019-04-26
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kłomnice. W imieniu Gminy Kłomnice, która jest Zamawiającym, działa na podstawie ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650574 2019-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6673552 2019-04-26
godz. 10:00
Wielkopolskie "Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków" Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6695559 2019-04-26
godz. 10:00
Łódzkie Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Piotrów Trybunalski oraz członków ich rodzin Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)