Przetargi i zamówienia - Energia odnawialna (OZE) - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6513206 2019-01-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa systemu kowariancji wirów – liczba części 6. Numer referencyjny: 2/DAND/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490228 2019-01-17
godz. 10:00
Opolskie Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających instalację elektryczną oświetlenia części wspólnych w budynku przy ul. Bielskiej 32-40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6503775 2019-01-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy Numer referencyjny: R.I. 271.01.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest robota...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6486526 2019-01-18
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6486637 2019-01-18
godz. 00:00
Podlaskie Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 990 Kw w miejscowości Lewkowo Stare Przedmiotem zamówienia jest budowa, przyłączenie do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6486646 2019-01-18
godz. 00:00
Podlaskie Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 990 Kw w miejscowości Wizna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.I. Przedmiotem zamówienia jest bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6506784 2019-01-18
godz. 00:00
Podlaskie Budowa elektrowni fotowoltaicznej mocy 0,999 MW” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6508966 2019-01-18
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i montaż zestawu małej architektury (meble zewnętrzne i inne elementy wyposażenia parkowego) wraz z zakupem i montażem oświe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519866 2019-01-18
godz. 00:00
Śląskie Dostawa i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego. W związku z realizacją projektu „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6493515 2019-01-18
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514486 2019-01-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW oraz wymiana źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynku administracyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6498121 2019-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518039 2019-01-18
godz. 10:30
Podlaskie „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap III Numer referencyjny: ZSMIO.26.1.1.2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6480862 2019-01-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów Numer referencyjny: ZP.271.09.2018.D Dostawa i montaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6516724 2019-01-18
godz. 14:00
Dolnośląskie Weryfikacja prawidłowości stosowania kryteriów wyboru Grantobiorców w projekcie pn.: Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6492682 2019-01-21
godz. 00:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pieca na biomasę -1 szt Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa i montaż pieca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6509804 2019-01-21
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie 2 mini instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,46 kW 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 mikroinstalacji fotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6508885 2019-01-21
godz. 00:00
Zachodniopomorskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kWp na terenie Ciepłowni Rejonowej „Dąbska””. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6512496 2019-01-21
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem łącznie 53 sztuk instalacji solarnych oraz 308 sztuk instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Łuków w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6473516 2019-01-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507518 2019-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska realizowaną w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6488504 2019-01-21
godz. 12:00
Dolnośląskie Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w ZEW Kogeneracja S.A. Numer referencyjny: 1001128400 Wykonanie badań diagnostycznych e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6502540 2019-01-21
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach Numer referencyjny: ZP.271.26.2018.IM 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515791 2019-01-21
godz. 13:00
Małopolskie Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy ". Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6493398 2019-01-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4, oraz na dachu wiaty przeładunkowo - magazynowej w firmie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6493399 2019-01-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6493401 2019-01-22
godz. 00:00
Wielkopolskie Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1820,62 kWp na dachu hali w firmie Clip Ubezpieczenia Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6493407 2019-01-22
godz. 00:00
Wielkopolskie „Wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1413,46 kW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514241 2019-01-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i budowa systemu PV Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514207 2019-01-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch następujących etapach: Etap I: obejmuje wymianę pokrycia dachowego dwóch budynków JA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)