Przetargi i zamówienia - Telekomunikacja, Telefony - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6708365 2019-05-24
godz. 09:00
Śląskie Roboty budowlane dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721266 2019-05-24
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Numer referencyjny: BAG.261.1.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751886 2019-05-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Doprowadzenie ogólnozakładowego systemu łączności do zgodności z wymogami §750 rozporządzenia, z dn. 23 listopada 2016 r. Dz.U. po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757784 2019-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa podzespołów na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do Centrum Usług Wspólnych/ Sekcja Obsługi Ekonomiczno ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757857 2019-05-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa 2 kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych Opis przedmiotu, podział na części, termin wykonania, 1. Fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777422 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi dostępu do przewodowego Internetu w Pracowni Terenowej w Lublinie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755370 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Dostęp do Internetu z ochroną DoS i DDoS (droga zapasowa) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0123/DIT/19 1. W ramach przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758558 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Zapewnienie redundantnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Numer referencyjny: AZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777834 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie ADR.270.174.2019 świadczenie usługi konserwacji linii wewnątrzzakładowych i urządzeń telefonicznych w budynkach Ministerstwa Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767982 2019-05-27
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa dostępu do Internetu oraz transmisji danych pomiędzy biurami Funduszu. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714696 2019-05-27
godz. 09:00
Śląskie Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Katowice. Numer referencyjny: BZP.271.1.56.2019 1) Opis przedmiotu zamówienia: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765391 2019-05-27
godz. 09:00
Wielkopolskie Montaż / demontaż terminala radiowego systemu TETRA w pojazdach samochodowych ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu sprawa ZP/2573/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770261 2019-05-27
godz. 09:00
Śląskie Telefon analogowy GIGASET DA810A AM395256 1. Telefon analogowy GIGASET DA810A 10 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754690 2019-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg 105-P-2019 Dostawa oraz konfiguracja systemu łączności radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA dla potrzeb Wydziału A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777694 2019-05-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na terenie budowy PP Iłowo Osada

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6783849 2019-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń systemu WiFi w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, który znajduje się przy Nadleśnictw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781887 2019-05-27
godz. 10:30
Pomorskie Dostawa telefonów Cisco CP-8841 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Telefony Cisco CP-8841 - 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723677 2019-05-27
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: stacji roboczych, komputerów AIO, notebooków, monitorów, drukarek, te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770369 2019-05-27
godz. 11:00
Śląskie DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU Numer referencyjny: CKZiU1.KAK.260....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774369 2019-05-27
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Dostawa modernizacja montaż i konfigurację systemu radiowęzła ratowniczego z zasilaniem solarnym dla potrzeb Kąpieliska Morskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781793 2019-05-27
godz. 11:00
Śląskie bateria radiotelefonu Motorola GP-360 Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 bateria 7,2V nikiel - me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717446 2019-05-27
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772029 2019-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer referencyjny: WZP-3221/19/166/Ł 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772118 2019-05-27
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług wsparcia serwisowego platformy telekomunikacyjnej VoIP OpenCom PBX dla PGE Energia Ciepła S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781105 2019-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa sieci światłowodowej FTTH w ramach umowy ramowej z Orange Polska S.A. dla zamówień dotyczących GSSU523_Domki_DR_Wrocław_4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784708 2019-05-27
godz. 12:00
Pomorskie Zakup aparatów telefonicznych 1. aparat telefoniczny stacjonarny z wyświetlaczem 1 szt. 2. aparat telefoniczny stacjonarny 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758756 2019-05-27
godz. 13:00
Wielkopolskie Usługi telefoniczne skorelowane z usługami internetowymi przy czym za termin skorelowany rozumie się uruchomienie usługi DSL oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759043 2019-05-27
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwiema bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775184 2019-05-28
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019 1. Przedmiotem zamówienia: nazwa ilość jm Złączka szynowa uziemienie 4mm 10 szt Złączka szynow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775366 2019-05-28
godz. 00:00
Lubelskie Zakup telefonów bezprzewodowych i czajników elektrycznych. ZADANIE 1: 1. Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG6811 - 20 szt. 2. Te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)