Przetargi i zamówienia - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6511205 2019-01-17
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520281 2019-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie System monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514944 2019-01-17
godz. 11:00
Podlaskie Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Suraż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6521512 2019-01-17
godz. 12:00
Mazowieckie Serwisowanie instalacji biomonitoringu - akwaria przepływowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514688 2019-01-18
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie monitoringu lotniczego foki szarej w okresie rozrodu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (dron) na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514497 2019-01-18
godz. 09:30
Podlaskie Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6503723 2019-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W JADOWIE Numer referencyjny: ZP.2710.1.2019 W ramach przedmiotu zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6474664 2019-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu Numer referencyjny: DA.272.4.2018 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490442 2019-01-18
godz. 10:15
Śląskie Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji – etap IV Numer referencyjny: PZP.271.98.2018.AM Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6496482 2019-01-18
godz. 11:00
Mazowieckie DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507009 2019-01-18
godz. 16:15
Mazowieckie Ab.ot.23.2.2019 wykonanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523232 2019-01-21
godz. 06:00
Śląskie Sporządzenie umowy na wykonanie badań i pomiar czynników środowiskowych na 2019r. [03/2019] 1. sporządzenie umowy na wykonanie ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517568 2019-01-21
godz. 09:30
Małopolskie Wybór Inwestora Zastępczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519017 2019-01-21
godz. 10:00
Lubuskie WT.240/RC/1/19 Wykonania badań laboratoryjnych wód, ścieków osadów ściekowych, odpadów oraz gruntów w 2019 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523118 2019-01-21
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie analiz laboratoryjnych w roku 2019. 1. ZAKRES 1: Wykonywanie badań wody uzdatnionej z ujęć wody w Sulechowie, Klępsku,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511940 2019-01-21
godz. 11:00
Mazowieckie NP/PGNG/18/1858/GE/DWR Przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wod. przy otworach Jastrzębiec-3 i Królewska Góra-2K po wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523178 2019-01-21
godz. 11:00
Małopolskie 1. Wykonanie pomiarów środowiska pracy 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507915 2019-01-21
godz. 12:00
Małopolskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kamionka Wielka Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525927 2019-01-21
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie analizy wody do spożycia. 1 cena za wykonanie badania wody do spożycia 1 Zadanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6526218 2019-01-21
godz. 12:00
Śląskie 1. wykonanie badań ścieków w instalacjach ZEC S.A. – seria 1. Zakres badań i lokalizacje podany w załączniku. 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514334 2019-01-21
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej płazów - poprawę ich biotopów poprzez stabilizację poziomu wody w godowiskach Zakres prac: Zatr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524593 2019-01-21
godz. 15:00
Świętokrzyskie Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego dla instalacji składowania odpadów paleniskowych Pióry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6522958 2019-01-22
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie badan wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517904 2019-01-22
godz. 09:30
Mazowieckie Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490807 2019-01-22
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510574 2019-01-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice, gm. Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524644 2019-01-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie czynności biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6528418 2019-01-22
godz. 10:00
Dolnośląskie O.WR.D-3.2415.13.2019.01.umb Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6511799 2019-01-22
godz. 13:00
Pomorskie Podwykonawstwo analiz próbek wód i ścieków 1. Pentachlorofenol 25 szt. 2. Tytan 22 szt. 3. Bor 23 szt. 4. Chrom VI 16 szt. 5. Lot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490765 2019-01-23
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony - „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)