Przetargi i zamówienia - Finanse - bankowość - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6744886 2019-05-24
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenie i obsługa kredytu 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie plan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767625 2019-05-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.995.000,00 zł Numer referencyjny: RF.271.1.2019 Udzielen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763556 2019-05-24
godz. 11:00
Małopolskie USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI Numer referencyjny: DF-1-PN/7-2019 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765109 2019-05-24
godz. 15:00
Mazowieckie Organizacja emisji obligacji komunalnych Miasta Przasnysz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774110 2019-05-24
godz. 15:30
Dolnośląskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zgorzeleckiego, jego jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755266 2019-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 4 900 000 PLN Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717714 2019-05-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 PLN dla Gminy Gniezno wraz z jego obsługą Numer referencyjny: UG.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6721274 2019-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielenie długoterminowego kredytu w 2019 roku Numer referencyjny: ZP.271.10.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746307 2019-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Agent obligacji komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754399 2019-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie zobowiązań planowanych w rozch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723772 2019-05-27
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775355 2019-05-27
godz. 11:00
Dolnośląskie Wybór podmiotu, który będzie świadczył kompleksową usługę związaną z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762708 2019-05-27
godz. 14:00
Lubuskie UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 CZĘŚĆ I 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760313 2019-05-27
godz. 15:30
Warmińsko-Mazurskie Or.272.3.2019 wybór Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767582 2019-05-28
godz. 00:00
Mazowieckie Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775061 2019-05-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2019 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6742882 2019-05-28
godz. 10:00
Pomorskie Usługi w zakresie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.357.000 zł oraz na spłatę wcześn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6720737 2019-05-28
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6743598 2019-05-28
godz. 12:00
Łódzkie „Kredyt długoterminowy w kwocie 1 630 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781675 2019-05-28
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego lub pożyczki odnawialnej z limitem do kwoty 4.500.000,00 zł na okres 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751141 2019-05-28
godz. 15:45
Dolnośląskie Wybór podmiotu pełniącego funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Oleśnica na kwotę 2.500.000,00 zł w 2019 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775575 2019-05-29
godz. 09:55
Mazowieckie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł Numer referencyjny: FEIT.271.1.13.2019 1) Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6726729 2019-05-29
godz. 10:00
Małopolskie Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 15 000 000 PLN Numer referencyjny: WZP.271.15.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6734979 2019-05-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN Numer referencyjny: GMP.271.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723753 2019-05-29
godz. 11:00
Pomorskie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego Numer referencyjny: RIPiOŚ.271.1.12.2019.RS 3. Okres kredytowania: od podpisania umowy kredy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758117 2019-05-29
godz. 12:00
Lubelskie Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768387 2019-05-29
godz. 12:00
Małopolskie WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU BRZESKIEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778610 2019-05-29
godz. 12:00
Opolskie Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: IB.271.07.2019 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760372 2019-05-30
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji Komunalnych dla Gminy Mielno na kwotę 11.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764199 2019-05-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Numer referencyjny: GSR.271.5.2019.KG 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)