Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6527863 2019-01-17 Śląskie Wykonanie naprawy pipety automatycznej Gilson Pipetman Concept 5-100 µl (nr fabryczny: HD10107). W/w urządzenie jest użytkowane pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6527865 2019-01-17 Śląskie Jednorazowa dostawa zestawów testowych do oznaczania BNP- Triage BNP Test 98000XR zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6522888 2019-01-17
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 przewód do elektrod, z przyłączem S12 typ SC-LEMO, długość 70 cm – nr kat. 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6499862 2019-01-17
godz. 08:45
Podlaskie Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych w realizowanych w ramach zadania pt. „Przebudowa DK 8 na odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6490464 2019-01-17
godz. 09:00
Mazowieckie IU/200/X-160/ZS/ZOT/DOS/SS/2018 dostawa ampułek z odczynnikiem RN-10 ml w ilości - 110 000 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6513206 2019-01-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa systemu kowariancji wirów – liczba części 6. Numer referencyjny: 2/DAND/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa syst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6516782 2019-01-17
godz. 09:00
Podlaskie ZO/WB/DO-120.263.002.2019 Dostawa odczynników i środków chemicznych 1. Metanol czda-basic 99,8% 1L 30 op 2. Etylowy alkohol 96% cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510809 2019-01-17
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa aparatury i urządzeń do prowadzenia badań naukowych na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN Olsztyn Numer referencyjny: ZP-PNK/D/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517550 2019-01-17
godz. 09:30
Podlaskie ZO/ZWL/DO-120.263.141.2018 Wzorce do identyfikacji chemicznej metabolitów wtórnych Gentianose 100 mg Sophorose 20 mg Rutinose 100 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6479568 2019-01-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: Część 1 - Chromatograf cieczowy połączony z hybrydowym spektrometrem mas o wysokiej rozdzielczości; Część 2 - System do o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6503779 2019-01-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa spektrometru optycznego wraz z detektorem IR Numer referencyjny: PN/01-2019/DOP-a Przedmiotem zamówienia jest dostawa spe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505863 2019-01-17
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej, podłóż i suplementów, testów Vidas, probówek z podłożem transportowym, su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515460 2019-01-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa siatki złota (z ang. gauze/mesh) do użytku jako elektroda, filtr, katalizator wyspecyfikowana poniżej: • rozmiar 200 x 300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517295 2019-01-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa podstawek do pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej proszków wyspecyfikowana poniżej: • pasujące do dyfraktometru Bruker D2 ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520333 2019-01-17
godz. 10:00
Małopolskie 015 - Dostawa - łódek do analizatorów elementarnych typu ELTRA CHS 580

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6523530 2019-01-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sonda hydrostatyczna do pomiaru ścieków HS-1S-4-10-1 HS-1S-4-10-1, do oferty wymagane jest załączenie ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524586 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 10 E 2019 GENERULER DNA LADDER MIX, RTU EA (nr kat.SM0333, Thermofisher) - 1 szt. PHUSION HIGHFIDELITY DNA POLYMERASE, 500 U (nr k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6524587 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 19 O 2019 BORIC ACID ELECTROPHORESIS REAGENT (nr kat.B7901-1KG, Sigma) - 1 op. SODIUM CHLORIDE ACS REAGENT (nr kat.S9888-1KG, Sigm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525918 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 8 ME 2019 3.5 KCl + AgCl reference electrolyte for pH and redox electrodes 30ml (nr kat.HI 7071, Hanna Instruments) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525911 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 4 PO 2019 Trypsin-EDTA 1X in solution, without calcium, without magnesium, with phenol red (nr kat.L0930-100, Biowest) - 5 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525917 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 2 PŁ 2019 SQUARE PETRI DISH, STERILE 120,0/120/17 (nr kat.688161) - 2 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525913 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 4 PI 2019 Sterylne pipety serologiczne 5ml, pakowane indywidualnie, NEST BIOTECHNOLOGY, 200szt (nr kat.326001-1/ HKGPB065- 200, NE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525916 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 7 IMB 2019 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) (nr kat.C2987H, NEB) - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525914 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 20 O 2019 4-Bromo-1,2-diaminobenzene (nr kat.640441-5G, Sigma) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525912 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 5 PR 2019 Sterylne mikroprobówki do Real-Time 0.2ml 8-Strip, bezbarwne, z płaskim wieczkiem, nisko adhezyjne, GOLD Line, w worku, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6527243 2019-01-17
godz. 10:00
Mazowieckie 4 SZK 2019 SZKIEŁKA SUPERFROST ŻÓŁTE CIĘTE 26X76 50 szt. (nr kat.631-1310, thermo) - 4 op. SZKIEŁKA SUPERFROST RÓŻOWE CIĘTE (nr ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6515508 2019-01-17
godz. 11:00
Wielkopolskie Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu QuantStudio oraz zamrażarki niskotemperaturowej. Numer referencyjny: 907/PN/07/19 Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519126 2019-01-17
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostarczenie zestawu akcesoriów do prowadzenia terapii biofeedback w celu realizacji zajęć terapii biofeedback dla 25 dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519749 2019-01-17
godz. 11:00
Pomorskie Naprawa aparatu do oznaczania temperatury zapłonu ERAFLASH - Ośrodek Badawczy Służby MPS – Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6505412 2019-01-17
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2019 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)