Przetargi i zamówienia - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6507807 2019-01-17 Małopolskie Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób z terenu gminy Niepołomice w 2019 r. świadczenie usług schro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507810 2019-01-17 Małopolskie Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu gminy Niepołomice w 2019 świadczenie usług schronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507839 2019-01-17 Małopolskie Świadczenie na rzecz osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Niepołomice, w 2019 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510827 2019-01-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Wykaz zapotrzebowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6512545 2019-01-17
godz. 15:30
Śląskie Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Sośnicowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6516684 2019-01-17
godz. 15:30
Wielkopolskie Wyłonienie wykonawcy do realizacji usługi poradnictwa specjalistycznego w formie mediacji w ramach zadania Usługi specjalistyczne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6525781 2019-01-17
godz. 23:59
Mazowieckie 18/2019 usługa: – prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów tenisa stołowego lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507309 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie specjalistyczego poradnictwa dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii oraz innymi uzależnieniami, z prob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6509810 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, w tym: udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego osobom z problemami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514156 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Wybór wykonawców , którzy realizowali będą doradztwo wspierające polegające na opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6514194 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 01/N2/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla Uczestników Projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517402 2019-01-18
godz. 00:00
Małopolskie Wybór wykonawcy Warsztatów Psychologicznych Celem zamówienia jest wybór psychologa do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517999 2019-01-18
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko instruktora/arteterapeuty prowadzącego warsztaty terapii prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518015 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ: doradztwo zawodowe dla max. 100 Uczestników/czek projektu niepełnosprawnych z zaburzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518022 2019-01-18
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/2019/PERITUS z dnia 10.01.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6517968 2019-01-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Usługa - przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla maksymalnie 72 osób Firma Vivid Consulting Sp. z o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518853 2019-01-18
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru psychologa Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa warmińsko-maz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518856 2019-01-18
godz. 00:00
Małopolskie Usługa - przeprowadzenie poradnictwa rodzinnego dla maksymalnie 24 osób Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach realizacji pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518869 2019-01-18
godz. 00:00
Pomorskie Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Oferenta diagnoz psychologicznych. Cel zamówienia Zwiększona liczba trwały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518870 2019-01-18
godz. 00:00
Małopolskie Usługa - przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla maksymalnie 60 osób Firma Vision Consulting Sp. z o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518893 2019-01-18
godz. 00:00
Podkarpackie 1/7.1/WDKZ/2019 Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD oraz poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518934 2019-01-18
godz. 00:00
Pomorskie Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez oferenta diagnoz pedagogicznych. Cel zamówienia Zwiększona liczba trwałych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6518956 2019-01-18
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru pedagoga/psychologa Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. w ramach realizacji p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6521446 2019-01-18
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki psychologicznej w Dziennym Domu Pomocy w Brudzewie a) Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510381 2019-01-18
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia indywidualn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6510383 2019-01-18
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia z terapii i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519182 2019-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Usługa w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych” Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6519980 2019-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wyłonienie terapeuty prowadzącego punkt wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6520135 2019-01-18
godz. 12:00
Pomorskie Realizacja hipoterapii dla dorosłych osób po kryzysach psychicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6507390 2019-01-18
godz. 13:00
Opolskie Świadczenia zdrowotne w zakresie:. 1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa - posiadającego kwalifikacje specjalisty ps...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)