Przetargi i zamówienia - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6759211 2019-05-24
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza minimum 2 godzin ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773849 2019-05-24
godz. 00:00
Dolnośląskie Indywidualne spotkania rodzinne „Naucz się ze mną rozmawiać” w ramach projektu "Rozmawiaj bez przemocy" - program przeciwdziałania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780238 2019-05-24
godz. 09:15
Świętokrzyskie Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Rodzin Zastępczych w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770221 2019-05-24
godz. 12:00
Śląskie SO.261.3.4.2019.MZ Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6752951 2019-05-24
godz. 13:00
Małopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kobiety w wieku 28 lat, niepełnosprawnej w stopniu znacznym, upośledzonej umy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754051 2019-05-24
godz. 15:00
Wielkopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761150 2019-05-24
godz. 15:30
Wielkopolskie Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze do 10 godzin miesięczniedziecka w wieku 7 lat obejmujące: a/ rehabilita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772617 2019-05-25 Lubelskie Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pn.: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772614 2019-05-25 Lubelskie Zapytanie ofertowe na realizację usług rehabilitacyjnych i usprawniających w miejscu zamieszkania na rzecz pacjentów zakwalifikowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6749055 2019-05-27
godz. 00:00
Dolnośląskie Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice - edycja II 2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6769680 2019-05-27
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.16.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i poten...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771069 2019-05-27
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 24 osób Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie województ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772608 2019-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawców ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772606 2019-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem i terapeutą Zamówienie dotyczy wyboru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772604 2019-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wybór wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidulanych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776294 2019-05-27
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu ich zamieszkania. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776325 2019-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE wybór doradców specjalistycznych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 07a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundacja Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776282 2019-05-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 03a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779784 2019-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z rozpoznaniem niedowładu wiotkiego kończyn dolnych oraz przepukliny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779964 2019-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Usługa polegająca na pełnieniu funkcji opiekuna (jeden opiekun do jednej grupy) nad każdą max. 4 osobową grupą dzieci z Zespołem A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6732807 2019-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774725 2019-05-27
godz. 13:00
Mazowieckie Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", stanowią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6750523 2019-05-27
godz. 14:00
Lubuskie PCPR.3400.10.2019 - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6749071 2019-05-27
godz. 15:10
Dolnośląskie Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice - rok ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6748483 2019-05-27
godz. 15:30
Opolskie Wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społeczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764611 2019-05-27
godz. 15:30
Opolskie Działanie Wym a ga n e ko m pe ten cj e i Poradnictwo uzależnień dła osób dorosłych doświadczających łub zagrożonych przemocą domo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760107 2019-05-28
godz. 00:00
Pomorskie Wybór członków Komisji Certyfikacyjnej dla uczestników II edycji Studium Asystenta Środowiskowego Wyłonienie Komisji Certyfikacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761082 2019-05-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA STANOWISKO: Pedagog Środowiskowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór pedagoga środow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772703 2019-05-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019/AS Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru 2 osób do świadczenia usług opiekuńczych dla 30 Uczestników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772699 2019-05-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/AS/2019 Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług psychologicznych w ramach umowy zlecenia na stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)