Przetargi i zamówienia - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6416085 2018-12-03
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6434610 2018-12-05
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie aktualizacji wraz z dokończeniem dokumentacji projektowej pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6425288 2018-12-07
godz. 10:45
Opolskie Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6431273 2018-12-10
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6434142 2018-12-11
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Dębina Ustka gmina wiejska ul. Łąkowa nr dzial.: 555 sprawa ZN/6739/505MZI/2018/1803...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438379 2018-12-11
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej n/c w miejscowości Sulejów ul. Miła i ul. Góra Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438380 2018-12-11
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej w m. Łódź, ul. J. Kiepury dz. 79/36 Kompleksowa realizacja sieci gazowej średniego ciśnienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438382 2018-12-11
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Łódź ul. Józefów 74A Komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438384 2018-12-11
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości ul.Łódź ul. Kolumny 510 / 512 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6438391 2018-12-11
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami dla dwóch zadań: Zadanie 1: Łódź ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6439802 2018-12-11
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 994/P/18/Włocławek wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gawin Chodecz obszar wiejski nr dzial.: 23/5 P/18/042007 Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6439847 2018-12-11
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 1005/P/18/Radziejów wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Milżyn Lubraniec obszar wiejski nr dzial.: Milżyn-44 sprawa ZN/6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441218 2018-12-11
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 1008/P/18/Grudziądz wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Pokrzywno Gruta gmina wiejska nr dział.: 9/5 Budowa przyłącza ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441224 2018-12-11
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 1007/P/18/Oddział Toruń wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Radzyń-Wybudowanie Radzyń Chełmiński obszar wiejski nr dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6447111 2018-12-11
godz. 08:00
Pomorskie 1327/P/18/Wejherowo wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wejherowo Wejherowo gmina miejska nr dzial.: 0002-11/13 sprawa Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460632 2018-12-11
godz. 08:00
Świętokrzyskie 1660/LZA/AS/2018Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6450478 2018-12-11
godz. 08:45
Wielkopolskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394164 2018-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN250 Tulce - Nekla – zamówienie sektorowe Numer referencyjny: 2018/W300/WP-00120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6430379 2018-12-11
godz. 09:00
Pomorskie Projektowanie i budowa segmentu podawania frakcji bio bezpośrednio do kompostowni pracującej w systemie BIOFIX Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6433630 2018-12-11
godz. 09:00
Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działanie – 10.01. Efekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6434505 2018-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie RFI - Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla budowy archiwum wraz budynkiem biurowym Opracowanie Koncepcji Programowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6434579 2018-12-11
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1617/LZA/KPA/2018Zad.1 PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego i placu budowy w miejscowości Trzebina,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436777 2018-12-11
godz. 09:00
Śląskie 1 298/N/MNO Roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie naprawy szkód w chodnikach i nawierzchni jezdni ul. Jesiennej w Jaworzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6440633 2018-12-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Sprawa ZP/7266/404MZI/2018/1800354 Etap 1: Opracowanie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441188 2018-12-11
godz. 09:00
Świętokrzyskie 1620/LZA/AOB/2018Zad. 1 „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w miejscowości Przysucha, ul. Świętok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441340 2018-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie Nysa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 dz. nr 52/12. Budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia DN 160 PE wraz z zespołem gazowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441341 2018-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie Kędzierzyn-Koźle ul. Szymanowskiego 29 dz. nr 1119/4. Budowa przyłącza gazu niskiego ciśnienia DN 63 PE wraz z punktem pomiarowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6441344 2018-12-11
godz. 09:00
Mazowieckie Namysłów ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dz. nr 437/366, 437/367: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443118 2018-12-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Główiew Stare Miasto gmina wiejska nr dział.: Główiew-667/6 sprawa ZN/7966/4545MZI/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6443114 2018-12-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Konin Konin gmina miejska ul. Gajowa 2 nr dział.: Niesłusz-560/10 sprawa ZN/7938/454...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)