Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4679779 2018-11-20 Łódzkie Zakup i dostawa segmentu z pojemnikami na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołów- Bujaków Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679777 2018-11-20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.272.36.2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679772 2018-11-20 Mazowieckie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Puławskiego w wysokości 10 000 000 zł Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679763 2018-11-20 Śląskie Przebudowa drogi gminnej Nr 680042 S od km 0+000 do km 0+550 Niegowa – Postaszowice Roboty obejmujmowały przebudowę drogi długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679798 2018-11-20 Kujawsko-Pomorskie ,,Zakup kruszywa do budowy dróg w Nadleśnictwie Skrwilno w 2018 roku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.4.2018 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679792 2018-11-20 Mazowieckie Budowa drogi pożarowej i zewnętrznej studzienki wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego ppoż. HP80 Budowa drogi pożarowej i ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679791 2018-11-20 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): : EZP-252-19/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa i podrobów według...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679790 2018-11-20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/42/Rb/MZGK/18 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw z s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679789 2018-11-20 Mazowieckie Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-MS/272-12/18 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679746 2018-11-20 Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w Brzeziu, Kałkowie, Grabkowie i Tarczku w ramach przyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679748 2018-11-20 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RII.INW.272.35.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679752 2018-11-20 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZM.I.272.33.2018.MA 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679764 2018-11-20 Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 5/E/2018

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679762 2018-11-20 Dostawa maszyn, sprzętów i materiałów biurowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz przyrządów optycznych, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679770 2018-11-20 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Remont i przebudowa budynku ratusza w ramach rewitalizacji przestrzeni społecznej Sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679768 2018-11-20 Wielkopolskie Remont świetlicy wiejskiej w Gozdowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271/145/WIK-RI/2018 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679714 2018-11-20 Mazowieckie Dostawa, wdrożenie i udzielenie licencji na dostawę, wdrożenie i udzielenie 650 szt. licencji na korzystanie z oprogramowania ant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679767 2018-11-20 Świętokrzyskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i adaptacja spichlerza w Pokrzywnicy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679719 2018-11-20 Małopolskie Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679721 2018-11-20 Mazowieckie DOSTAWA, MONTAŻ I SERWIS SYSTEMU CENTRALNEGO WYDRUKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 273/2018 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679766 2018-11-20 Mazowieckie Dostawa kolimatora optycznego z oprzyrządowaniem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/TITT/125/2018 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679724 2018-11-20 Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych trwałych Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: mącznych, przypraw, koncentratów, napojów, itp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679725 2018-11-20 Remont węzła wodnego w kotłowni olejowej w budynku dydaktycznych "Centrum Symulatorów" w Świętoszowie Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679727 2018-11-20 Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wodzisław w 2019 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679765 2018-11-20 Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bankowym Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679733 2018-11-20 Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń!” E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679734 2018-11-20 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INFR/932/2018 Przedmiotem zamówienia jest naprawa drogi betonowej przy budynku nr 25 w k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679735 2018-11-20 Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa warzyw i owoców Sukcesywne dostawy warzyw i owoców zgodnie z siwz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679736 2018-11-20 Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1.271.MDK.PN.RB.2018 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4679737 2018-11-20 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZP.271.17.2018 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.1. zimowe utrzymanie dróg gminnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)