Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4468676 2018-06-19 Mazowieckie Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468616 2018-06-19 Śląskie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska- Żarki, odcinek od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468617 2018-06-19 Świętokrzyskie Wyposażenie w meble pomieszczeń mieszkalnych oraz w meble kuchenne pod zabudowę do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej w Man...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468627 2018-06-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.28.2018.EK Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Centrum Edukacji w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468633 2018-06-19 Wielkopolskie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468634 2018-06-19 Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468635 2018-06-19 Zachodniopomorskie Remont dachu budynku nr 5 w Bielkowie, 73-108 Kobylanka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18-ZP-RB-04-18/31 Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468637 2018-06-19 „Realizacja projektu szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy dla terenu Powiatu Goleniowskiego opracowanie projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468639 2018-06-19 "Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina - w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I" do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468643 2018-06-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGP.271.4.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Budowy Budowa szatni sportowej z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468645 2018-06-19 Wielkopolskie ”Gorzyce Wielkie – przebudowa nawierzchni ul. Północna, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.” Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468652 2018-06-19 Małopolskie „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno – asfaltową”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468679 2018-06-19 Budowa strażnicy OSP w Buczu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.16.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468665 2018-06-19 Wielkopolskie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.371-80/18

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468671 2018-06-19 Dolnośląskie Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym – ścieżki pieszo-jezdne od banku przy ul. 1 Maja do rozwidlenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468677 2018-06-19 Kujawsko-Pomorskie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych na długości 900 m” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468683 2018-06-19 Mazowieckie Remont okresowy Obiektu O/ZUS w Nowym Sączu – Biuro Terenowe oraz Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468680 2018-06-19 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KRO.ZP.271.10.2018 Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468603 2018-06-19 Małopolskie Dostawa i montaż agregatu dla systemu chłodzenia w budynku Biblioteki Głównej AGH - KC-zp.272-152/18 Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468608 2018-06-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 17/2018 : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468613 2018-06-19 Zachodniopomorskie Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): sprawa 09/18 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468614 2018-06-19 Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468687 2018-06-19 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego Tarnowskie Góry – Parking w rejonie ulic Strzybnickiej i Kościelnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468653 2018-06-19 Wielkopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w m. Bucz - przebudowa chodnika Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.13.2018 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468609 2018-06-19 Małopolskie Termomodernizacja budynku hotelowego położonego przy ul. Gliwickiej 85, 43-190 Mikołów – bez strony południowej ze względu na pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468663 2018-06-19 Łódzkie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ON.272.09.2018 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468661 2018-06-19 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468658 2018-06-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): LE/53-2018/DOP-p Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych do UM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468654 2018-06-19 Wielkopolskie Profilowanie wraz z umacnianiem tłuczniem betonowym lub o podobnej twardości z nakładką z betonu asfaltowego, wraz z regulacją st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4468620 2018-06-19 Pomorskie CRZP/66/2017/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku - 2 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)