Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4512712 2018-07-18 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.21.2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - mult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512731 2018-07-18 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktualizacja oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego" na lotnisku Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512734 2018-07-18 „Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miękinia w roku szkolnym 2018/2019” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512736 2018-07-18 „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada- Kolawa (dz. nr ewid. 5564, 4080) w miejscowości Niedźwiada w km 0+201,70” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512738 2018-07-18 Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz - Kozły od km 1+450 do km 2+450 odc. dł. 1,00 km. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512740 2018-07-18 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.231.15.2018 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż na odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512743 2018-07-18 Łódzkie Kredyt inwestycyjny-pojemniki/2018 Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 7 000 000,00 zł na zakup nowych pojemników prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512744 2018-07-18 Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512747 2018-07-18 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP/Z-031/2018 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie 1 kursu specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512749 2018-07-18 Mazowieckie Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby WOT w m. Ciechanów – wykonanie robót budowlanych. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512750 2018-07-18 Małopolskie Rozbudowa oraz modernizacja sprzętu serwerowego w trzech lokalizacjach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512754 2018-07-18 Podkarpackie Remont stadionu lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.22.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512755 2018-07-18 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKR.271.9.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512756 2018-07-18 Kujawsko-Pomorskie Remont dróg leśnych w leśnictwach: Łochowo, Nadkanale i Potulice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZG.270.1.2.2018.H.J 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512757 2018-07-18 Opolskie DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEWIN BRZESKI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TYM DO KLAS GIMNAZJÓW WŁĄCZONYCH DO TYCH SZKÓŁ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512760 2018-07-18 Śląskie Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rzeniszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSP. 271.1.2018 Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512761 2018-07-18 Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512763 2018-07-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): G.271.10.2018 Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap I Roboty ziemne: 1) usuni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512764 2018-07-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIZP.271.9.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zadania inwestycyjnego pn. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512765 2018-07-18 Wielkopolskie ZAKUP WARZYW NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WNP/676/ZWR/2018 Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512768 2018-07-18 Mazowieckie Zakup materiałów promocyjnych w tym wytworzenie, nabycie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512769 2018-07-18 Śląskie Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej – bocznej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.77.2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512770 2018-07-18 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie naprawy zniszczonych pokryć dachowych i uszkodzonych konstrukcji nośnych dachów, wymiany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512711 2018-07-18 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BP.271.31.2018.BS Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512715 2018-07-18 Małopolskie „Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne na terenie Miasta i Gminy Myślenice”. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512717 2018-07-18 Śląskie BO – Wymiana skorodowanego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie prac wykończeniowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512718 2018-07-18 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - Etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512719 2018-07-18 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKiM. 271.11.2018 Zadanie obejmuje przebudowę n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512721 2018-07-18 Małopolskie dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4512723 2018-07-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 15/2018/ZP Przedmiotem zamówienia jest remont sieci cieplnej co i cwu kompleksu wojskowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)