Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4311123 2018-01-22 Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na rzecz Gminy Chełmiec oraz pozostałych Jednostek Organizacyjnych Numer referencyjny (j...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311124 2018-01-22 Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach zarządz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311125 2018-01-22 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2018 roku. ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311130 2018-01-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R0AP0000.272.137.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych o...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311138 2018-01-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 34/2017 Dostawa oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311149 2018-01-22 Dolnośląskie Świadczenie usług transportu drogowego. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/17/2017 Świadczenie usług polegające na prz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311152 2018-01-22 Postępowanie zostało unieważnione. Zakup wraz z dostawą trzech detektorów cyfrowych do bezpośredniego ucyfrowienia posiadanych a...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311156 2018-01-22 Postępowanie zostało unieważnione. „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VII budowa ulicy Pensjonatowej w Augustowie" Numer ref...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311158 2018-01-22 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 33/2017 Dostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 24 miesięc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311160 2018-01-22 Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Kościelna Dr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311170 2018-01-22 Warmińsko-Mazurskie Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i p...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311172 2018-01-22 Małopolskie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Chełmiec w latach 2018-2020 Numer referencyjny (jeżeli dot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311174 2018-01-22 Mazowieckie „Dostawa Internetu do Beneficjentów projektu w 2018 roku” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.28.2017.AŁ/SN Przedmi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311175 2018-01-22 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-2380-461-110/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wstępnej dokumentacji ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311176 2018-01-22 Przedmiotem zamówienia jest ochrona i monitoring obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocł...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311181 2018-01-22 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/39/SP/2017/P 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: „...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311186 2018-01-22 Postępowanie zostało unieważnione. „Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw i placu fitness nad rzeką Nettą przy ul. Rybackiej...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311187 2018-01-22 Mazowieckie dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnict...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311188 2018-01-22 Śląskie Dostawy w roku 2018 warzyw zielonych sezonowych i dyni botwina sezonowo 20.04 - XI pęczek 2016 brokuł sezonowo, VI-XII szt 3848...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311189 2018-01-22 Śląskie Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jantarze Numer ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311190 2018-01-22 Łódzkie PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA UL. WIERZEJE Z UL. JEZIORNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU UL. WIERZEJE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. JEZ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311191 2018-01-22 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 07/2017 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będąc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311196 2018-01-22 Mazowieckie Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2018 r. dla jednostek organizacyjnych Gminy- Miasto Płock. ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311197 2018-01-22 Postępowanie zostało unieważnione. „Zielone Darłowo – tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311199 2018-01-22 Podkarpackie Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebud...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311203 2018-01-22 Wielkopolskie Wykonanie instalacji zintegrowanego systemu przywoławczego z komunikacją bezprzewodową w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311204 2018-01-22 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EU/POLI/21/10/2017 1.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311210 2018-01-22 Mazowieckie Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.57a.2017 ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311212 2018-01-22 Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Medyka w 2018r. Numer referencyjny (...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4311219 2018-01-22 Zachodniopomorskie Świadczenie usług dozoru, ochrony obiektów, osób i mienia na 2018r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu Świadczenie us...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)