Zlecenie 6660048 - Utrzymanie czystości Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli...

   
Analizuj Zlecenie 6660048 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-03-22
przedmiot zlecenia
Utrzymanie czystości
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy al. Jana Pawła II 7 i 9 w Luboniu ogłaszają za
pytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego.
Dane nieruchomości:
Lokalizacja: al. Jana Pawła II 7 i 9 w Luboniu
Ilość klatek schodowych: 9
Ilość pięter: 4 parter
Powierzchnia użytkowa: 6347 m2
ogólny zakres obowiązków
Pracownicy zobowiązują się do starannego i profesjonalnego wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy w taki sposób, aby na terenie powierzonej nieruchomości powierzchnie wspólnego użytkowania były estetyczne i wolne od zanieczyszczeń.
Podany poniżej zakres obowiązków określa ogólne zakresy wykonywania robót porządkowych na terenie nieruchomości, nie zwalnia to jednak Zleceniobiorcę od wykonywania prac częściej, gdy występują takie potrzeby.
PONIEDZIAŁEK: - zamiatanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy, - mycie na mokro: klatki schodowe i korytarze (blok nr 7), - mycie na mokro podestów parterowych (blok 9), - wytarcie na mokro skrzynek na listy, - usuwanie pajęczyn- na bieżąco, - przetarcie na mokro drzwi oraz szklanych elementów drzwi. WTOREK: - zamiatanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy, - mycie na mokro: klatki schodowe i korytarze (blok nr 9), - mycie na mokro podestów parterowych (blok 7), - wytarcie na mokro skrzynek na listy, - usuwanie pajęczyn- na bieżąco, - przetarcie na mokro drzwi oraz szklanych elementów drzwi. ŚRODA: - zamiatanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy, - mycie na mokro podestów parterowych, - wytarcie na mokro kurzy: skrzynki na listy, parapety, poręcze, skrzynki prądowe, włączniki światła, - usuwanie pajęczyn- na bieżąco, - przetarcie na mokro drzwi oraz szklanych elementów drzwi, - mycie furtek i bram wjazdowych na nieruchomość.
CZWARTEK: - zamiatanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy, - mycie na mokro: klatki schodowe i korytarze (blok nr 7), - mycie na mokro podestów parterowych (blok 9), - wytarcie na mokro skrzynek na listy, - usuwanie pajęczyn- na bieżąco, - przetarcie na mokro drzwi oraz szklanych elementów drzwi. PIĄTEK: - zamiatanie wszystkich klatek schodowych i korytarzy, - mycie na mokro: klatki schodowe i korytarze (blok nr 9), - mycie na mokro podestów parterowych (blok 7), - wytarcie na mokro skrzynek na listy - usuwanie pajęczyn- na bieżąco, - przetarcie na mokro drzwi oraz szklanych elementów drzwi. DBAŁOŚĆ O WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ, NA BIEŻĄCO: usuwanie ulotek reklamowych oraz reklam z drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych w klatkach schodowych, drzwi od wodomierzy, rynien przed wejściami do klatek schodowych oraz latarni.
Do obowiązków w zakresie utrzymania w czystości boksów śmietnikowych:
. Porządkowanie posadzki boksu śmietnikowego, zbieranie rozrzuconych odpadów i wrzucanie do pojemników - codziennie;
. Dezynfekcja boksu – 1 x w miesiącu;
. Zgłaszanie zarządcy nieruchomości konieczności wywozu gabarytów, zamówienia dodatkowego wywozu – wg potrzeb.
Do obowiązków w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych należy:
. Zamiatanie chodników, wymiatanie nieczystości przy krawężnikach – codziennie;
. Zamiatanie wjazdów przy bramach garażowych, wjazdów do hal garażowych - 2 x w tygodniu;
. Zamiatanie dróg osiedlowych – 1 x w tygodniu;
. Porządkowanie z nieczystości takich jak papier, butelki, pet i itp. – ciągów komunikacyjnych, parkingów, dróg, trawników, chodników – codziennie;
. Utrzymanie w czystości furtek zewnętrznych i bram wjazdowych, usuwanie z nich ulotek itp.
Wytyczne dotyczące odśnieżania nieruchomości: . Zgarnianie śniegu z ciągów komunikacyjnych, przejść, wjazdów, posypywanie piaskiem tych powierzchni, usuwanie zalodzenia - na bieżąco; . W sytuacji występowania ciągłych opadów śniegu Zleceniobiorca bezwzględnie zobowiązany jest do usuwania śniegu z ciągów komunikacyjnych, w taki sposób aby mogły nimi przejść 2 osoby, . Następnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego usuwania śniegu z ciągów komunikacyjnych, tak aby w możliwie najkrótszym czasie zniknął z nich zupełnie.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się