Przetarg 6395715 - Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania w...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6395715 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-08
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: MZO/34/2018

Zamówienie zos
tało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET I
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500273652-N-2018 z dnia: 2018-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się