Przetarg 5557963 - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 5557963 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2017-10-20
przedmiot ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ I APARATÓW SYSTEMOWY
CH
Numer referencyjny: 363/ZP/2017

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych,
b) dzierżawa, montaż i instalacja oraz całodobowy serwis cyfrowej centrali telefonicznej wraz z systemem zasilania i krosownicą,
c) dzierżawa aparatów systemowych
na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.( os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty uruchomienia cyfrowej centrali telefonicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500049658-N-2017 z dnia: 2017-10-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data:2017-30-10, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-31-10, godzina 13:30
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 64200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się