Przetarg 6330914 - Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6330914 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-05
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
Numer referencyjny: ZP-271/ 132 / WIK-RI / 2018

1. Przedm
iotem zamówienia jest rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) projekt budowlano – wykonawczy,
b) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) przedmiary robót.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym m.in. wszystkich niezbędnych prób i badań, przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oznakowanie obiektu zgodnie z ww. instrukcją, montaż gaśnic i pozostałych czynności mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
4. Charakterystyka inwestycji:
1) Projektowany jest budynek 3-kondygnacyjny – parter ,I i II . Obiekt na rzucie prostokąta usytuowany pod kątem względem obiektów istniejących oraz układu ulic. Obiekt dobudowany do istniejącego budynku sali gimnastycznej i dostosowany kształtem do warunków miejscowych w kontekście warunków technicznych. Bryła nakryta dachem płaskim w niezbędnym wycięciem w ostatniej kondygnacji dla pozostawienia okien istniejącego budynku. Architektury dostosowana do istniejącego, ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokością i kolorem. Budynek w układzie mieszanym ze ścianami nośnymi i stropami z płyt prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte żelbetowe. Konstrukcja żelbetowa. Ściany warstwowe z częścią nośną z bloczków silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych – równy poziom części północnej z poziomem gruntu, w części południowej niewielka pochylnia dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. – zapewnienie dostępu . W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz winda. Budynek choć przybudowany, to stanowi odrębna strefę pożarową.
2) Charakterystyczne wielkości projektowanego budynku:
- powierzchnia użytkowa: 1.847,m2
- powierzchnia zabudowy: 749,0 m2
- powierzchnia całkowita: 2.217,8m²
- kubatura: 5.510,1m3
3) Przedmiot zamówienia znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego układu urbanistycznego Miasta Września


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500248771-N-2018 z dnia: 2018-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-10-22, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-10-29, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500256493-N-2018 z dnia: 2018-10-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-10-29, godzina: 10:45

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-09, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500265955-N-2018 z dnia: 2018-11-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-09, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-19, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500273674-N-2018 z dnia: 2018-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-19, godzina: 10:45

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500277996-N-2018 z dnia: 2018-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500283086-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
zakończenia: 2019-11-29
W ogłoszeniu powinno być:
zakończenia: 2019-12-20


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2018-11-30, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
2018-12-06, godzina: 10:45
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111291, 45210000, 45214210, 45231000, 45231300, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się