Przetarg 6373012 - Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6373012 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-26
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na tereni
e jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN
Numer referencyjny: PI.37.KO.2018

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części:
1) Część 1 – Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie, Strzelewo 61, 86-014 Sicienko, Oddziałem Zewnętrznym w Czersku, ul Dworcowa 29, 89-650 Czersk, Oddziałem Zewnętrznym w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice;
2) Część 2 – Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu, ul. Piekary 53, 87-100 Toruń;
3) Część 3 – Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Bydgoszczy, ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz;
4) Część 4 - Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz, Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 73/17, 86-300 Grudziądz
5) Część 5 - Zakład Karny w Potulicach, Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Potulicach, ul Działkowa 6, 89-120 Potulice.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie, Strzelewo 61, 86-014 Sicienko, Oddziałem Zewnętrznym w Czersku, ul Dworcowa 29, 89-650 Czersk, Oddziałem Zewnętrznym w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 2 Nazwa: 2) Część 2 – Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu, ul. Piekary 53, 87-100 Toruń;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN

Część nr: 3 Nazwa: 3) Część 3 – Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Bydgoszczy, ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 4 Nazwa: 4) Część 4 - Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz, Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 73/17, 86-300 Grudziądz
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 5 Nazwa: 5) Część 5 - Zakład Karny w Potulicach, Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Potulicach, ul Działkowa 6, 89-120 Potulice.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275368-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-20, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-04, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275399-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-20, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-04, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500286220-N-2018 z dnia: 2018-11-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-04, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-11, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500294331-N-2018 z dnia: 2018-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-11, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-18, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500300441-N-2018 z dnia: 2018-12-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-18, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-28, godzina: 11:00,
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 32412100, 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się