Przetarg 6373010 - Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6373010 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-26
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na tereni
e jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN
Numer referencyjny: PI.36.KO.2018

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części:
1) Część 1 – Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 72-100 Gorzów Wielkopolski wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk; Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz;
2) Część 2 – Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty;
3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard;
4) Część 4 - Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 72-100 Gorzów Wielkopolski wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk; Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 2 Nazwa: 2) Część 2 – Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 3 Nazwa: 3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard;
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN,

Część nr: 4 Nazwa: 4) Część 4 - Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275364-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-20, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-04, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275386-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-04, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500286213-N-2018 z dnia: 2018-11-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500287076-N-2018 z dnia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cy-frowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek peni-tencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części: 1) Część 1 – Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 72-100 Gorzów Wielkopol-ski wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk; Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz; 2) Część 2 – Zakład Karny w Nowo-gardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty; 3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard; 4) Część 4 - Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cy-frowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek peni-tencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części: 1) Część 1 – Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 72-100 Gorzów Wielkopol-ski wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk; Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz; 2) Część 2 – Zakład Karny w Nowo-gardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty; 3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin;
4) Część 4 - Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: część nr 3 / nazwa
W ogłoszeniu jest:
3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard;
W ogłoszeniu powinno być:
3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500294329-N-2018 z dnia: 2018-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500301570-N-2018 z dnia: 2018-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 32412100, 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się