Przetarg 6352891 - Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6352891 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-17
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
Numer referencyjny: ZP-271/140/WIK-RI/2018

1. Przedmiotem zamówienia j
est wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z z infrastrukturą wokół budynku na terenie przyległym do WOK. Przedmiot zamówienia znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego układu urbanistycznego Miasta Września.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) część 1 – przebudowa budynku WOK obejmuje:
• przebudowa elewacji budynku z rozbiórką wiatrołapów wejściowych, przebudowa odwodnienia dachu,
• przebudowa elementów ochrony akustycznej wnętrza sali widowiskowej i studia nagrań,
• przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej,
• dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych,
• zwiększenie ochrony przeciwpożarowej budynku z budową instalacji SAP,
• przebudowa instalacji c.o. wybranych pomieszczeń,
• wykończenia wnętrz wybranych pomieszczeń,
2) budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi obejmuje:
• budowę miejsc postojowych wraz z drogami dojazd,
• utworzenie systemu elektron. rezerwacji biletów,
• wykonanie systemu oznakowania terenu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500258267-N-2018 z dnia: 2018-10-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-10-31, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-09, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500264720-N-2018 z dnia: 2018-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-09, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500265681-N-2018 z dnia: 2018-11-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-19, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500273668-N-2018 z dnia: 2018-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-19, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-22, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500277660-N-2018 z dnia: 2018-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-22, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-11-28, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500282734-N-2018 z dnia: 2018-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
zakończenia: 2019-12-20
W ogłoszeniu powinno być:
zakończenia: 2020-02-21


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-11-28, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500289130-N-2018 z dnia: 2018-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500291423-N-2018 z dnia: 2018-12-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500294142-N-2018 z dnia: 2018-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-14, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500297947-N-2018 z dnia: 2018-12-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-14, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-12-19, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500301432-N-2018 z dnia: 2018-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-12-19, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-01-18, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007203-N-2019 z dnia: 2019-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-01-18, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-02-01, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540017981-N-2019 z dnia: 2019-01-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-02-01, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026378-N-2019 z dnia: 2019-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540034602-N-2019 z dnia: 2019-02-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-03-20, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540048967-N-2019 z dnia: 2019-03-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-03-20, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540057416-N-2019 z dnia: 2019-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-04-10, godzina: 10:45UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540061761-N-2019 z dnia: 2019-03-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
zakończenia: 2020-02-21
W ogłoszeniu powinno być:
zakończenia: 2020-05-15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-04-10, godzina: 10:45

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-04-12, godzina: 10:45
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się