Źródła informacji

Skąd czerpiemy informacje o przetargach i zamówieniach?

 

Podstawowym źródłem informacji, zgodnie z prawnymi regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, są  Biuletyn Zamówień Publicznych oraz Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ilość ogłaszanych w ten sposób przetargów jest jednak znacznie ograniczona – nie wszystkie są bowiem ogłaszane przez jednostki finansowane z budżetu państwa, a te prywatne nie mają obowiązku publikowania zapytań ofertowych w Biuletynie Zamówień Publicznych i odpowiednio w suplemencie unijnym.
 
Aby w pełni usatysfakcjonować naszych klientów, zespół wysoko wyszkolonych analityków monitoruje również kilkadziesiąt tysięcy stron internetowych – w tym m.in. strony internetowe instytucji państwowych i urzędów – począwszy od gminnych, aż po centralne, strony internetowe prywatnych przedsiębiorstw oraz serwisy tematyczne. Choć wydawałoby się, że w XXI wieku najlepszym źródłem informacji jest właśnie Internet, nie bagatelizujemy również  tytułów prasowych – zarówno tych krajowych, jak i lokalnych, z których to  pozyskujemy dane na temat licznych przetargów. Cała baza wzbogacona jest o oferty przetargowe dostarczane bezpośrednio przez podmioty je ogłaszające.
 
Dzięki tak szerokiemu monitoringowi, który w odróżnieniu od części naszych rywali nie ogranicza się jedynie do skopiowania zawartości Biuletynu Zamówień Publicznych, możemy zagwarantować Państwu aktualność umieszczanych ogłoszeń i łatwy dostęp do jednej z największych baz informacji przetargowych w jednym miejscu.