Zamowienia publiczne

Urząd zamówień publicznych


Urząd zamówień publicznych jest  organem właściwym w sprawach zamówień publicznych. Jest jednostką budżetową, powołaną do życia w 1994 roku, wraz z uchwaleniem ustawy o zamówieniach publicznych. Szczegółowy opis działania i kompetencji urzędu znajduje się w ustawie Prawo zamówień publicznych z  29.01.2004r. Na jego czele stoi powoływany przez Premiera Prezes wspomagany Radą Zamówień Publicznych pełniącą funkcje doradczą i opiniotwórczą.
 
Do najważniejszych zadań stawianych przed Urzędem należy zbiór działań służących do zapewnienia przejrzystości procesów przetargowych dotyczących zamówień publicznych oraz łatwego i niedyskryminującego dostępu do informacji na temat ofert przetargowych. Są to między innymi:
 • kontrola ogłaszanych zamówień publicznych;
 • przygotowywanie wszelkich aktów prawnych odnoszących się do zamówień publicznych i ewentualne opiniowanie już powstałych poza urzędem;
 • monitoring rynku zamówień publicznych w Polsce;
 • wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych;
 • organizowanie szkoleń i innych działań edukacyjnych szerzących wiedzę na temat zamówień publicznych;

 

W celu jak najlepszej realizacji zadań, Urząd podzielony jest na następujące działy:
 • Departament Prawny
 • Departament Kontroli Doraźnej
 • Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej
 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych
 • Departament Odwołań
 • Biuro Organizacyjno – Finansowe
 • Audyt Wewnętrzny