Szkolenia

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych i przetargów


Przetargi to ogromna szansa dla wielu przedsiębiorców. Dają one liczne możliwości pozyskania przyszłych zleceniodawców i tym samym podpisania często opiewających na milionowe sumy kontraktów. Codziennie ogłasza się ich kilkaset. Mnogość ofert przetargowych nie jest jednak równoznaczna z łatwością ich wygrania. Najciekawsze przyciągają bowiem wielu potencjalnych dostawców i wykonawców. Jak się więc wyróżnić na ich tle i sprawić, że to właśnie my zostaniemy wybrani? Z drugiej strony - co zrobić, kiedy czujemy, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani i kontrakt należał się nam, a nie konkurentowi?
 
Widząc rosnące zainteresowanie tą kwestią, placówki edukacyjne zaczynają wychodzić naprzeciw potrzebom rynku. Coraz częściej znajdujemy oferty szkoleń i kursów z zakresu zamówień publicznych. Ich celem jest poszerzenie naszej świadomości na temat elementów świadczących o atrakcyjności oferty oraz zdobycie wiedzy przydatnej przy ocenie ofert konkurencji, formułowaniu odwołań od decyzji i skarg oraz przede wszystkim sprawdzaniu kompletności wymaganych dokumentów. Również zamawiający znajdą szkolenia dla siebie. Nauczą się podczas nich m.in.: przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych, sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy  rozpatrywania zażaleń i skarg.
 
Uzyskana w ten sposób wiedza w połączeniu z dostępem do bazy przetargów i jej monitoringiem to gwarancja sukcesu każdego przedsiębiorcy!